Arbetstagare vill ändra anställningens omfattning

FRÅGA
Hejsan Jag undrar om uppsägningstiden gäller även vid ändrade anställningsvillkor. Jag har nu tillsvidareanställning men jag vill bli timanställd. Behöver jag säga upp mig för att bli timanställd och gäller det uppsägningstid för att jag blir timanställd.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ändring i anställningsavtal

Part i anställningsavtal kan inte ensidigt ändra anställningsavtalets villkor - såsom tjänstens omfattning. Du som vill förändra anställningsvillkoren måste alltså komma överens med arbetsgivaren.

Om både du och din arbetsgivare är överens kan ni förhandla och komma överens om en ändring i anställningsavtalet - som vilket avtal som helst mellan två parter. Om arbetsgivaren har slutit kollektivavtal bör facket vara delaktiga i förhandlingarna.

Uppsägningstid

'Uppsägningstiden' avseende det "gamla avtalet" bestäms då utefter det ni kommit överens om. Det har då inte skett någon faktisk uppsägning i lagens mening på så vis att anställningen ska upphöra, och LAS regler om uppsägningstid aktualiseras aldrig. Alltså, så länge ni kommer överens om en ändring av anställningsavtalet blir uppsägning, och därmed uppsägningstid aldrig ens aktuellt.

Om förslaget om avtalsändring inte leder till en överenskommelse eller nytt avtal med ändrade villkor, blir det aktuellt med faktisk uppsägning och uppsägningstid i LAS mening löper då i vanlig ordning.

Sammanfattningsvis bör du försöka komma överens med din arbetsgivare, så att ni i tillsammans kan ändra anställningsavtalet.

Hoppas det här var svar på din fråga, skriv gärna igen om du hade några ytterligare funderingar!

Sara Hill
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1446)
2020-02-29 Får man avskeda en person för att denne har varit sjuk under ett arbetstillfälle?
2020-02-28 Ej saklig grund för uppsägning
2020-02-28 Uppsägningstid vid provanställning?
2020-02-28 Grund för uppsägning

Alla besvarade frågor (77577)