Arbetstagare som inte iakttar sin uppsägningstid.

Vi har en anställd som sagt upp sig. Har 3 månaders uppsägningstid. För drygt en vecka sedan lämnade han kontoret och sedan dess har han inte kommit tillbaka. Vi får inte någon återkoppling på våra sms/mail/samtal. Han har inte sjukanmält sig heller eller meddelat om/när han tänker komma tillbaka. Kan han komma in med ett sjukintyg i efterhand eller räknas detta som olovlig frånvaro? Kan vi i så fall hålla inne hans månadslön samt strunta i att betala ut slutlönen? För att hinna med hans arbetsuppgifter har vi varit tvungna att ta in en konsult. Kan vi kräva honom på skadestånd för dessa merkostnader?

Lawline svarar

  

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

För att besvara dina frågor kommer jag att dela upp de i 3 delar, 1. Om frånvaron från arbetstagaren ska räknas som olovlig eller om personen kan komma in med sjukintyg i efterhand? 2. Om ni kan hålla inne arbetstagarens månadslön och strunta i att betala slutlön? 3. Om ni kan kräva skadestånd för merkostnader? 

I detta fall aktualiseras lagen om anställningsskydd som förkortas LAS. 

Fråga 1. Om frånvaron anses vara olovlig?

Arbetsdomstolen har i flera rättsfall uttalat sig om när arbetstagare uteblir från arbetet efter det uppkommit oklar situation till exempel i AD 2016 nr 63 där AD uttalar att anställningsförhållandet består åtminstone i ett par veckor utan att fått reda på om arbetstagaren avser att återkomma till tjänst. Det innebär att om man är arbetsgivare så bör man vänta i ytterligare ett par veckor innan man kan konstatera att arbetstagaren förmodligen inte kommer att komma tillbaka till arbetet och att det är olovlig frånvaro. Innan dess kan det vara så att arbetstagaren har en giltig anledning till att vara frånvarande t.ex. sjukdom. Skulle det visa sig att arbetstagaren kommer tillbaka och inte har en giltig anledning till frånvaron är den olovlig. 

Fråga 2. Kan lönen innehållas?  

I 12 § LAS framgår det att arbetstagare under uppsägningstid att behålla lön och andra anställningsförmåner. Detta innebär som utgångspunkt att arbetsgivaren inte får innehålla lön under uppsägningstiden. Däremot är situationen annorlunda om arbetstagaren inte arbetat under uppsägningstiden. Utgångspunkten i ett anställningsförhållande ska arbetstagaren arbeta för arbetsgivaren i utbyte om att få lön. Det innebär att om arbetstagaren inte arbetar så är inte arbetsgivaren skyldig att betala lönen till arbetstagaren om det är arbetstagaren som själv är frånvarande från arbetet trots att arbetsgivare vill att arbetstagaren ska jobba. 

Undantag till när lönen ska betalas även om arbetstagaren inte jobbar.

Det finns fler undantag till när arbetsgivare kan tvingas betala ut lön trots att arbetstagare är frånvarnade, nedan går jag igenom några av de undantag som finns. 

Arbetstagaren har enligt 14§ 2st LAS rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna förmåner för att besöka arbetsförmedlingen och söka annat arbete. Detta innefattar att gå på arbetsintervjuer till andra jobb. Vid sådan frånvaro kan lönen inte innehållas. 

Ett annat undantag är sjuklön som regleras i sjuklönelagen där arbetstagare enligt har rätt till sjuklön. I 3-5§ sjuklönelagen anges förutsättningarna för att arbetsgivare ska betala ut sjuklön. I regleras att för tillsvidareanställningar och visstidsanställningar som är längre än 1 månad gäller rätt till sjuklön redan från första dagen av anställningstiden. I sjuklönelagen föreskrivs att sjuklön betalas ut till den som har sjukdom som sätter ner arbetsförmågan. Enligt sjuklönelagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön om sjukdomen begåtts genom brott där arbetstagaren fått fällande dom eller medvetet alternativt är grovt oaktsam gällande att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter om något som har betydelse för rätt till sjuklön. 

Arbetsgivaren kan även i andra fall tvingas betala ut lön trots att arbetstagaren inte arbetar t.ex. semesterlön. 

Gällande slutlönen. 

Då slutlönen ska beräknas vid anställningens slut och innefattar bland annat semesterersättningar utöver den lön som arbetstagaren har i slutlönen. Då det är fler ersättningar som är med i slutlönen är det mer tveksamt ifall du kan hålla inne hela slutlönen när arbetstagare inte dykt upp på arbetsplatsen och jobbar. 

Fråga 3. Kan man kräva skadestånd för merkostnad? 

Skulle det visa sig att arbetstagaren inte har något godtagbart skäl till sin frånvaro och därmed bryter mot den uppsägningstid och arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS om denne inte iakttar den uppsägningstid som regleras i 11§ LAS. i 11§ LAS regleras att uppsägningstid för arbetstagare som sagt upp sig är minst en månad. 11§ LAS kan dock avtalas bort antingen genom kollektivavtal enligt 2§ 4st LAS eller genom personligt avtal om uppsägningstiden. 

I 38§ LAS regleras att om arbetstagare bryter mot uppsägningstiden kan arbetstagaren tvingas betala skadestånd till arbetsgivaren för arbetsgivarens ekonomiska skada det vill säga den merkostnaden för att hyra in konsult. Arbetsgivaren måste visa att förlusten uppkommit just på grund av att arbetstagaren slutat i förtid. Dessutom måste man ta hänsyn till att skadeståndsberäkningen kan regleras genom schabloner i kollektivavtal till exempel genom att innehålla lön och förmåner ifall uppsägningstiden inte iakttas. 

Min rekommendation till dig är att fortsätta att försöka ta kontakt med arbetstagaren, alternativt kontakta arbetstagarens fackförening för att försöka lösa situationen och få reda på anledningen till att arbetstagaren är frånvarande. Skulle arbetstagaren inte ha något giltigt skäl till frånvaron så behöver du som arbetsgivare inte betala ut lön under uppsägningstid till arbetstagaren om arbetstagaren fortsätter sin frånvaro. Du kan dessutom kräva skadestånd för merkostnaden om inget annat framgår av kollektivavtal. 

Skulle du ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000