Arbetstagare behöver inte ange skäl för uppsägning

FRÅGA
Hej, jag har nu sagt upp mig från min tillsvidareanställning pga. Nytt arbete. Chefen kräver att jag ska varför jag säger upp mig, och vart jag ska börja! Måste jag ange en orsak till varför jag slutar? Vilket lagrum?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Svaret är nej. Det finns ingenting i lagen som innebär att du måste tala om varför du slutar eller var du skall arbeta. Chefen kan dock vilja veta det bland annat om det finns något i ditt gamla anställningsavtal som t.ex. säger att du inte får ta anställning hos någon arbetsgivare i samma bransch inom en viss tid (en så kallad konkurrensklausul). Sådana bestämmelser är ganska vanliga, och om din chef skulle få reda på att du bröt mot den avtalsbestämmelsen skulle du kunna bli skadeståndsskyldig. Du är trots detta inte skyldig att berätta någonting, möjligen med undantag för om det skulle stå i anställningsavtalet.

För övrigt kan en alltför långtgående konkurrensklausul vara ogiltig eftersom den kan anses oskälig (38 § Avtalslagen), även om de i det normala fallet förmodligen är skäliga. Detta är dock en annan fråga.

Om det är något mer du undrar får du gärna höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84139)