FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 16/12/2018

Arbetsskyldighet

Min arbetsgivare får uppdrag av ett bostadsbolag. Min arbetsgivare påstår att bostadsbolaget vill hålla kostnaderna nere på all underhåll,vattenskador etc.Min arbetsgivare beordrar mig att fuska.Jag har ett yrkesbevis som träarbetare/snickare. Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsskyldighet

Din arbetsskyldighet finns inte reglerad i något lagrum, utan styrs först och främst utifrån ditt anställningsavtal, kollektivavtal och genom praxis. Inom praxis är det först och främst den så kallade 29/29-principen som utgör ramen för arbetsskyldigheten. Det handlar då om att arbetet ska utföras för din arbetsgivares räkning, det ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhetsområde (vilket avser kollektivavtalsområdet) och falla inom dina allmänna yrkeskvalifikationer. Från din frågeställning låter det som att arbete håller sig inom dessa ramar, men i annat fall ses som att arbetsgivaren har sagt upp eller avskedat dig från tjänsten.

Lydnadsplikt

Som huvudregel har arbetsgivaren en orderrätt och du som arbetstagare en lydnadsplikt. Arbetsgivaren har ett tolkningsföreträde avseende arbetstagarens arbetsskyldighet vilket framgår av praxis. Om en arbetstagare vägrar att utföra beordrat arbete ses som det som arbetsvägran vilket utgör saklig grund för uppsägning.

Arbetsvägran är tillåten om arbetsgivaren medvetet beordrar en uppgift som faller utanför arbetsskyldigheten eller när det skulle innebära fara för liv eller hälsa. Det är även tillåtet med arbetsvägran om uppgiften är brottslig eller i strid mot god sed. Huruvida fusket skulle vara brottsligt har jag inte möjlighet att ta ställning till. En arbetsvägran sker dock på egen risk såvida du inte vänder dig till ditt fackförbund och ber dem utnyttja sitt tolkningsföreträde gällande din arbetsskyldighet (34 § medbestämmandelagen).

Sammanfattning

Som arbetstagare har du en rätt långtgående arbetsskyldighet och en lydnadsplikt. Under ovan nämnda omständigheter har du rätt att vägra utföra arbete, men det sker på egen risk vad gäller att du gjorde en korrekt bedömning. Jag skulle således rekommendera att du vänder dig till ditt fackförbund och får deras syn på saken och om de är villiga att utnyttja sitt tolkningsföreträde för att vara säker på att arbetsvägran inte riskerar utgöra saklig grund för uppsägning.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÖsterströmRådgivare