FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 10/05/2022

Arbetsrätt - får man sägas upp på grund av personliga skäl under en pågående sjukskrivning?

Uppsagd av personliga skäl under sjukskrivning för utmattningssyndrom. Facket sa jag skulle få avgångsvederlag eller utköpt. Men så blev det inte och facket gav mig inget svar på det och arbetsgivaren bara att det inte gick då jag hade sjukpenning. Nu fungerar min hjärna som vanligt och det gjorde den inte då. Så nu känner jag frustration över detta och lurad. Var anställd i nästan 15 år och bli tackad på detta vis. Dom kunde inte ens erbjuda mig plats när jag skulle arbetsträna utan fick ordna själv på gammal arbetsplats. Nu är detta 2-3 år sedan men först nu som jag funkar mentalt. Så jag undrar om man kan riva upp detta? Med tanke på att dom utnyttja situationen när jag hade hjärndimma! Tacksam för svar! Mvh Pia Eklund

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har varit tillsvidareanställd och att du var sjukskriven under en längre tid. Vidare förstår jag din situation som att du har sagts upp för några år sedan och nu vill få din tjänst åter.  

Vilken lag gäller i ditt fall? 

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som ger anställda anställningsskydd. LAS borde vara tillämplig på ditt fall, därför att jag tolkar din situation så att inga av undantagen gäller (1 § LAS). Dessutom får din arbetsgivare och fackförening inte inskränka dina rättigheter som anställd i strid mot LAS (2 § 2 st. LAS). Det betyder att du kan ha förmånligare regler, men aldrig en sämre rätt än de rättigheter som LAS ger dig. 

Får man sägas upp under en pågående sjukskrivning? 

En anställd får bli uppsagt av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist, men en sådan uppsägning måste alltid vara sakligt grundad (7 § 1 st. LAS). Normalt kan du inte sägas upp på grund av sjukdom, men det finns tre undantag till regeln som ger din arbetsgivare rätt att säga upp dig, trots att du är sjuk. Dessa undantag framgår av arbetsdomstolens dom (AD 1987 nr 164). Undantagen gäller, om: 

1. du är sjuk under en överskådlig framtid och inte kan utföra något arbete av betydelse för din arbetsgivare,

2. du vägrar att medverka till din egen rehabilitering eller

3. du beter dig på ett sätt som arbetsgivaren inte behöver tåla

Om det är så att du sades upp för att det var oklart när du skulle komma tillbaks och inte kunde arbeta, så kan det tänkas att din arbetsgivare hade en saklig grund. Jag kan dock inte uttala mig om arbetsgivaren hade en saklig grund i ditt fall, därför att jag inte känner till din situation. Oavsett så måste arbetsgivaren ha informerat dig skriftligen om uppsägningen och även ha gett dig information om hur du kan ta tillvara dina rättigheter och även varför du har sagts upp (8–9 §§ LAS). 

Har du rätt till avgångsvederlag?

Som anställd har du dock inte rätt till ett avgångsvederlag, utan det är något som din arbetsgivare kan förhandla med dig. Har ni inte kommit överens om ett avgångsvederlag, så har du inte heller rätt till ett sådant. Anledningen är att LAS inte ger dig en sådan rättighet. Vanligen brukar arbetsgivare att erbjuda din anställda detta i samband med uppsägningar då en saklig grund saknas. 

Har för lång tid gått för att du ska kunna få åter din tjänst?

LAS ger regler för hur länge en anställd har rätt att begära att uppsägningen ogiltigförklaras. Tekniskt kallas detta för preskriptionsregler. Det betyder att efter en viss tid som anges i LAS kan du inte längre göra så mycket åt saken, även om arbetsgivaren har gjort fel. Enligt reglerna måste en anställd begära att få sin uppsägning ogiltigförklarad senast två veckor efter att hen fick informationen om uppsägningen, och senast då en månad från och med din sista officiella anställningsdag, om din arbetsgivare inte har följt reglerna för uppsägning (40 § 1 st. LAS). Då jag antar att uppsägningen skedde för några år sedan, så talar det mesta för att det blir svårt för dig att få din uppsägning ogiltigförklarad. Du förlorar nämligen din rätt att väcka en talan, om du har väntat för länge (42 § LAS).

Avslutande ord och min rekommendation 

Sammanfattningsvis får en arbetsgivare inte säga upp dig på grund av sjukdom då detta inte är en saklig grund. Uppsägning på grund av personliga skäl på grund av sjukdom kan vara sakligt, bara om några av undantagen är tillämpliga. I ditt fall borde det första undantaget vara det som din arbetsgivare har använt. Det är dock svårt för mig att uttala mig närmare om det. Ett avgångsvederlag är vidare något som du inte har rätt till, utan som arbetsgivaren kan avtala med dig om att du ska få. Vad gäller preskription ska du agera inom två veckor, eller en månad om arbetsgivaren inte har informerat dig korrekt om uppsägningen. Du bör därför ha förlorat din rätt att väcka en talan om att få uppsägningen ogiltigförklarad för att du har väntat för länge. Därför skulle jag nog inte rekommendera dig att driva vidare ditt ärende, för att det skulle kosta dig både tid och pengar.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen 

Ivan VikaloRådgivare
Hittade du inte det du sökte?