Arbetsplikt under uppsägningstid?

FRÅGA
Hej Vad gäller vid arbetstagares egen uppsägning om denna direkt efter att ha lämna in sin uppsägning avviker från sina uppgifter( skyldigheter )
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag om anställningsskydd (LAS) regleras anställningsförhållandet, här finns regler om bland annat uppsägning, anställning och avskedande. Vid uppsägning är det normala att du fortsätter att arbeta under uppsägningstiden. Du ska därmed utföra dina arbetsuppgifter på ett liknande sätt som skett under anställningstiden, förutsatt att du och din arbetsgivare inte har kommit överens om något annat.

Den som avviker från sina uppgifter och därmed skyldigheter under uppsägningstiden kan anses ha åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet vilket därmed utgör ett kontraktsbrott och kan leda till skadeståndskrav (38 § LAS).

Sammanfattningsvis har du alltså en arbetsplikt under uppsägningstiden om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, fullföljer du inte detta kan du riskera att bli skadeståndsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91320)