Arbetsplatsen byter ägare, vad händer med mitt jobb?

Hej,

jag undrar jag som varit anställd i ca 4,5 på samma frisörföretag och min kollega i 4 år, och nu säljer han salongen inom 1,5 månad.

Vad gäller för oss anställda?

Tekniskt sett är vi uppsagda för han kommer inte äga salongen mer, och han har inte nåt annat jobb för oss på nån annan salong.

Har han nån skyldighet gentemot oss anställda?

Läst nånstans att som arbetsgivare kan han inte sparka oss om det inte va pga arbetsbrist eller att man misskött sig rejäl (vilket inte stämmer in till nåt av de)

Isåfall har han en skyldighet att betala för 3 mån uppåt? Stämmer det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline

Det finns två situationer som jag kan läsa ur din fråga. En där verksamheten byter ägare, och en där verksamheten lägger ner.

När en arbetsplats byter ägare binds den nya ägaren till de anställningsavtal som redan finns på plats(6b § Lagen om anställningsskydd(LAS)). För de anställda sker alltså ingen ändring utom ägarens identitet.

I det fallet att verksamheten ska avvecklas uppstår en arbetsbrist. Begreppet arbetsbrist innebär i lagens mening allt som gör att anställda går utan någonting att göra. Effektiviseringar, automatiseringar etc. ingår där. Det är möjligt att den nya ägaren har en större verksamhet och vill ta in andra frisörer till er salong, som denna har haft anställda sedan tidigare. I så fall kan det, i samband med ägarbytet, uppstå en arbetsbrist, vilket utgör sakliga skäl för uppsägning. För att säga upp någpn krävs sakliga skäl(7 § LAS).

Arbetsbrist kan alltså skapas av arbetsgivaren, och denna har rätt att hänvisa till denna vid uppsägning. Turordningsreglarna måste dock följas i så fall. Det föreligger också en skyldighet att försöka omplacera de man annars skulle behöva säga upp innan man gör det. Tackar man nej till ett omplaceringserbjudande inom pendlingsavstånd har arbetsgivaren rätt att säga upp en.

Ifall ni sägs upp(anställningen avslutas efter viss uppsägningstid) kommer ni att ha rätt till uppsägningstid. Eftersom ni har arbetat där ni har mellan 4 och 6 år har ni rätt till tre månaders uppsägningstid (11 § LAS). Under denna är ni skyldiga att arbeta om arbetsgivaren kräver det, men denne kan också betala er lön för den perioden och sedan inte kräva att ni arbetar. Detta är dock deras val att göra om de vill.

Avsked(omedelbart avbrott av anställningen) kommer inte i fråga här, eftersom de inte kan göras av annat än personliga skäl. Detta får endast göras ifall arbetstagaren har grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen(18 § LAS).

Jag hoppas denna information har varit till hjälp, och att du vänder dig till oss även i framtiden

Med vänlig hälsning

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000