Arbetsgivares uppsägning av arbetstagare

FRÅGA
Hej, har en vän som behöver lite hjälp. Han har lite svårt med att ta tag i sånna här saker (vag asperger, typ) så jag brukar hjälpa honom.Problemet:Han har jobbat i restaurangbranschen i cirka 4 år på samma arbetsplats. Men nu har hans arbetsgivare sagt upp honom, och istället anställt en ny kille. Första veckan kom han till jobbet varje dag efter att han blev uppsagd men blev direkt hemskickad igen, så efter en vecka slutade han helt enkelt gå till jobbet. Det har inte skrivits på något uppsägningsavtal och min vän har heller aldrig misskött sig på något sätt.Enligt arbetsgivaren så "jobbar han inte på det sättet, så det är ingen uppsägningsmånad".Vad tycker du att han ska göra? På arbetsplatsen är det kollektivavtal men han är inte med i facket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din fråga är vad som gäller när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare och hur det förhåller sig till din väns situation.

I denna situation gäller lagen om anställningsskydd och jag kommer nu att gå igenom vad som gäller för din vän.

Uppsägning
En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad enligt. 7 §, detta innebär att en arbetsgivare inte kan säga upp sina anställda hur som helst, uppsägningen ska nämligen vara sakligt grundad. En sådan saklig grund kan vara till exempel arbetsbrist, men detta verkar ju inte vara fallet för din vän.
Men saklig grund kan även utgöras av personliga förhållanden, men dessa måste då vara av betydelse för anställningen, vilka personliga förhållanden som helst utgör inte saklig grund.
För personliga förhållanden är regeln att arbetsgivaren inte får ha känt till dessa personliga förhållanden i längre tid än två månader för att få åberopa dem som grund för uppsägning. Allt detta framgår som sagt av 7 §, lagen om anställningsskydd.

Innan uppsägningen får fullgöras
Innan arbetsgivaren gör en uppsägning finns även en så kallad omplaceringsskyldighet. Detta innebär att arbetsgivaren, om denne inte har möjlighet att behålla den anställde på samma "position" i företaget, har skyldighet att göra en omplacering om det är skäligt. Skäligt ska det i stort sett anses vara så länge det inte är uppgifter arbetstagaren inte har kompetens till att utföra. Även detta enligt 7 § (andra stycket).

Formkrav, 8 § Lagen om anställningsskydd
Om det visar sig att din väns arbetsgivare har haft saklig grund för uppsägningen, rimligtvis på grund utav personliga förhållanden i dennes fall då det som sagt inte verkar röra sig om arbetsbrist, finns vissa formkrav på uppsägningen.
Denna ska vara:
SkriftligDet ska anges vad arbetstagaren kan göra om denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltigOch den ska även innehålla information om ifall arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte.

Turordning
En uppsägning ska dessutom göras efter turordningen på arbetsplatsen, som bygger på "sist in först ut". En arbetsgivare kan alltså inte välja och vraka när det gäller uppsägning, utan den senast anställda, är den som ska sägas upp först, 22 § lagen om anställningsskydd. Detta är dock något som kan behandlas i arbetsgivarens kollektivavtal.

Uppsägningstid
I ditt fall har du angivit att din vän arbetat på restaurangen i 4 år, enligt 11 § lagen om anställningsskydd innebär det att han har rätt till tre månaders uppsägningstid, men det måste även beaktas vad som gäller enligt kollektivavtalet. Oavsett om din vän är med i facket är dennes arbetsgivare bunden av sitt kollektivavtal.

Att yrka på ogiltighet
Arbetstagaren, din vän har dock endast två veckor på sig om denne vill yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen, 40 § LAS. En arbetstagarorganisation kan väcka talan direkt hos arbetsdomstolen men talan kan även väckas i tingsrätten gällande arbetstvister.Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?