Arbetsgivares ansvar vid utmätning av lön

Är arbetsgivaren tvingad att betala till kronofogden om jag har införsel på min lön eller kan han helt enkelt "skita" i det? Vad skulle kunna hända i sådana fall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Arbetsgivaren bär både ett ekonomiskt och ett straffrättsligt ansvar för att fullfölja Kronofogdens beslut att utmäta lön.

I Utsökningsbalken (UB) regleras bland annat utmätning av lön. Kronofogdemyndigheten kan besluta att ålägga en arbetsgivare att innehålla och utbetala en viss del av en anställds lön till myndigheten. När ett sådant beslut tagits måste arbetsgivaren utbetala beloppet på den tid och det sätt som myndigheten bestämt.

Vid utebliven betalning gäller följande. Om arbetsgivaren inte betalar ut beloppet till Kronofogdemyndigheten inom rätt tid, kan myndigheten på eget initiativ genast vända sig direkt till arbetsgivaren och där utmäta beloppet. Arbetsgivaren bär dessutom ett straffrättsligt ansvar om denne inte utbetalar beloppet till myndigheten inom föreskriven tid. Om arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att utbetala beloppet kan denne dömas till böter.

Utsökningsbalken hittar du https://lagen.nu/1981:774 (se särskilt 4 kap. 1 § samt 7 kap. 3, 20, 21 och 25 §§).

Vänligen,

Oskar HolmerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo