Arbetsgivares möjlighet att "ta tillbaks" bindande avtal anställningsavtal

FRÅGA
Hej, Fick ett jobberbjudande, tackade ja skriftligt genom sms till rekryterings byrå men även muntligt. Skickade mina uppgifter till avtalet genom Mail & ett avtal påbörjades som sedan inte nådde hela vägen pågrund av omorganisation i företaget. Så jobberbjudandet togs tillbaks. Samtidigt som tjänsten ligger uppe på deras hemsida men borta ifrån rekryteringsbyrån, jag gick genom. Får man göra så?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att du undrar dels kring formerna för bindande avtal kring anställning, samt om företaget ifråga får handla på det sätt de gjort gentemot dig. Jag kommer besvara din fråga utifrån lagen om anställningsskydd (LAS) som du hittar här.

Formkrav

Anställningsavtalet är ett så kallat konsensualavtal, dvs ett avtal som är giltigt oavsett formen det ingåtts på. Avtalet kan alltså ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande (att arbetstagaren fått fog för detta). I ditt fall verkar det som att avtal ingått såväl skriftligen som muntligen, mer om de allmänna reglerna för avtals ingående hittar du i avtalslagen.

Bevisbörda

Eftersom du i detta fall är den som vill hävda att anställningsavtal föreligger är det även du som har bevisbördan för detta, eftersom det tycks finnas sms kontakt mellan er torde detta hjälpa dig att styrka anställningsavtalet. Det framgår inte av din fråga vilken typ av anställning det rör sig om, enligt 4 § LAS så är presumtionen tillsvidareanställning (det som i vardagligt språk brukar benämnas som "fast") om ni inte avtalat om något annat. Om du lyckas styrka anställningen och det föreligger en tillsvidareanställning så krävs det att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp dig från densamma. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl, i detta fall verkar det inte finnas någon sådan grund. Att de tappat bort ditt avtal pga organisationen i företaget är inte saklig grund.

Slutsatsen är alltså nej, man får inte göra på detta vis. Omständigheterna i din fråga talar för att bindande avtal gällande anställningen har träffats. Jobberbjudandet kan inte "tas tillbaks" på det vis som du beskriver att dem gjort. Vid en prövning av ärendet är det möjligt att du skulle få skadestånd då arbetsgivaren brutit mot LAS, enligt 38 § LAS.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80629)