Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagarorganisationen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Driver ett snickeri företag. Jag har kollektivavtal med en fackförening. För ett tag sedan hade jag 10 anställda. Företaget gick bra, så jag valde att anställa 10 till. Idag har jag 20 anställda. Nu går företaget sämre pga arbetsbrist vilket gör att jag måste säga upp de 10 som kom in. Har jag några skyldigheter gentemot min fackförening innan jag säger de 10 personer? Alla anställda är inte heller fackligt anslutna, vilket jag anser gör att det inte känns nödvändigt att kontakta någon arbetstagarorganisation alls. Jag vet ju redan vilka jag ska säga upp.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer bestämmelserna i lag om anställningsskydd (LAS) och lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) att beaktas.

Inledningsvis ska det poängteras att en uppsägning från arbetsgivaren ska vara saklig grundad (7 § första stycket LAS). Arbetsbrist är saklig grund. En uppsägning anses dock inte vara saklig grundad om arbetsgivaren inte har uttömt skäliga möjligheter till omplacering av arbetstagarna (7 § andras stycket LAS). Du som arbetsgivare måste alltså uppfylla omplaceringsskyldigheten innan uppsägning kan bli aktuellt. I första hand ska arbetstagare omplaceras till likvärdigt arbete. I andra hand till arbete inom arbetsskyldigheten och i tredje hand till vilket arbete som helst hos arbetsgivaren.

En arbetsgivare har en primär förhandlingsskyldighet innan arbetsgivaren beslutar om något som innebär "viktigare förändringar" av sin verksamhet. Arbetsbristuppsägning är ett verksamhetsfall och är därför en viktigare förändring av verksamheten. Du som arbetsgivare ska därför förhandla med arbetstagarorganisationen som du har kollektivavtal med innan du fattar ett beslut om arbetsbristuppsägning (11 § första stycket MBL). Det spelar alltså ingen roll att du har vissa arbetstagare som inte är fackligt anslutna eftersom uppsägning på grund av arbetsbrist hänför sig till kollektivavtalet och inte enskilda arbetstagare. Förhandlingsskyldigheten består trots att du redan vet vilka du ska säga upp. Om en arbetsgivare inte förhandlar innan beslut som innebär viktigare förändringar kan skadeståndsansvar uppkomma (54 § MBL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo