Arbetsgivarens rätt till utdrag ur belastningsregistret

2016-11-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag hade snattat när jag var 15 år gammal och är 17 nu och ågrar examt det jag gjorde och det kommer liksom aldrig hända igen. Jag har inte fått böter eller något annat straff bara ett prick i registret som åklagaren sa att det inte var offenligt troligtvist. Jag funderar på att söka jobb hos vården alltså hemtjänst och nu undrar jag om min arbetsgivare kommer kunna se pricket i registret?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Med tanke på att du fyllt 15 år var du vid tidpunkten för snatteriet straffmyndig och kunde därmed tilldömas påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (1962:700) Om åklagaren aldrig väckte något åtal (d.v.s. att du aldrig fick böter eller något annat straff) beslutades istället om åtalsunderlåtelse. Även en åtalsunderlåtelse ska registreras i belastningsregistret och således behandlas såsom en prick. I enlighet med 17 § 11p (b) lagen om belastningsregister (1998:620) ska åklagarens beslut att inte åtala för brott gallras/tas bort tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Detta innebär att pricken idag fortfarande finns kvar.

Som huvudregel är det bara du själv som kan begära ett utdrag ur ditt belastningsregister, men enligt 9-10 §§ lagen om belastningsregister kan även en arbetsgivare under vissa förutsättningar få uppgifter ur registret. Detta gäller bl.a. inom vissa delar av vården (såsom hemtjänst). Om arbetsgivaren vill ha ett utdrag ur ditt register (vilket kan vara en förutsättning för att få jobbet), går det normalt sett till så att denne tillfrågar dig att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Därefter får du själv överlämna brevet till arbetsgivaren. På så sätt kan alltså arbetsgivaren komma att se din prick i registret.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88504)