Arbetsgivarens rätt att hålla inne lönen efter frivillig uppsägning från provanställning

FRÅGA
Jag tog provanställning på ett åkeri men det visade sig att man skulle köra nätter och det var de att jag är inte natt människa. Så jag klarar inte av det. Så jag bara slutade för jag tyckte det var så jobbigt. NU håller dom inne min lön. Så frågan är hur länge har dom rätt till att hålla lönen.. För jag har väl ändå rätt till att få ut min lön
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Har du utfört arbete för åkeriet har du självklart rätt till lön för den tid du jobbat. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön för arbete du utfört på den tid ni bestämt. Vanligtvis betalas lön ut den 25:e eller 27:e varje månad för den tid man jobbat månaden dessförinnan d.v.s. har du arbetat i oktober betalas lön ut den 25:e eller 27:e november – förutsatt att ni inte avtalat om att löneutbetalning ska ske på annat datum.

När det gäller villkoren vid en provanställning är dessa främst reglerade av kollektivavtal och ditt individuella anställningsavtal. Se över om ditt anställningsavtal hänvisar till något kollektivavtal inom åkeribranschen. I andra hand finns regler i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). När en anställd säger upp en provanställning måste en uppsägningstid inte gälla utan anställningen kan avslutas direkt – i sådana fall utför du inget arbete för arbetsgivaren efter dagen för uppsägningen och har därmed inte rätt till lön för arbete du hypotetiskt sett hade kunnat utfört om du inte sagt upp dig.

Har ni i ert avtal kommit överens om att det för dig råder en uppsägningstid har du i regel rätt till lön när du arbetar eller finns tillgänglig för arbetsgivaren under uppsägningstiden, jämför 12 § LAS. Om ni har avtalat om en uppsägningstid men arbetsgivaren säger att du inte måste finnas tillhands och du under denna tid har haft en rimlig möjlighet att skaffa dig en försörjning på annat håll kan arbetsgivarens skyldighet att betala dig lön under uppsägningstiden bortfalla, se 13 § LAS.

För att du ska ha rätt till lön efter att du sagt upp dig från en provanställning måste antingen:

A) lönen som innehålls vara lön för arbete du redan utfört.

Eller

B) Ni har kommit överens om att det just för din provanställning råder en uppsägningstid och att du faktiskt under denna uppsägningstid arbetat för arbetsgivaren alternativt funnits tillgänglig för att kunna arbeta när som helst för arbetsgivaren. Inom arbetsrätten talar man om att arbetsgivaren måste stå till arbetsgivarens "förfogande".

Jag vill poängtera att om ni har avtalat om en uppsägningstid måste du såklart respektera uppsägningstiden. Om du bara lämnat arbetsplatsen efter att du sagt upp dig – trots att ni kommit överens om en uppsägningstid – och arbetsgivaren inte har meddelat att du är fri från att stå till arbetsgivarens förfogande – kan arbetsgivaren i sin tur kräva dig på skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1927)
2022-01-27 Fråga om uppsägning vid provanställning
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

Alla besvarade frågor (98701)