Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

FRÅGA
Hej jag har tecknat under ett anställningsavtal men eftersom jag hade kommit försent till utbildningen och trots att jag hade kontakt med dem att jag kommer vara lite försent och till slut dök jag upp men de hade sagt till mig tyvärr så drar vi tillbaks din ansökan. Har de rätt att göra så? För att jag tycker det är konstigt skulle förstå om jag hade inte skrivit på avtalet vilket jag har redan gjort. Har de rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du har tecknat ett anställningsavtal med din arbetsgivare. När du sedan skulle börja arbeta på arbetsplatsen skulle du gå en utbildning. Du kom dock för sent till denna utbildning vilket ledde till att arbetsgivaren "drog tillbaka" din ansökan. Du undrar nu om arbetsgivaren har rätt att agera på detta sätt.

Din fråga är arbetsrättslig och regler på området finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Det första som kan konstateras är att det verkar finnas ett giltigt anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare, så tolkar jag i vart fall din fråga. Arbetsgivaren kan av denna anledning inte "dra tillbaka" din ansökan, då din ansökan redan övergått till en anställning. Detta innebär att arbetsgivaren måste avsluta din anställning enligt de regler som finns i LAS. Eftersom du precis har påbörjat din anställning är du med största sannolikhet provanställd, så jag kommer att utgå från det. Provanställningar regleras i 6 § LAS. Där stadgas att det är lagligt att avtala om provanställning i maximalt sex månader. I 31 § LAS framgår sedan att arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren minst två veckor i förväg om att provanställningen ska avbrytas. Din arbetsgivare kan därmed inte låta dig gå samma dag utan måste iaktta denna två veckor långa varseltid. Skillnaden mellan en provanställning och en fast anställning är att arbetsgivaren inte behöver stödja sig på en saklig grund vid avbrytandet av en provanställning. Det är därmed lagligt att arbetsgivaren avbryter din provanställning om du kommer för sent till utbildningen. Om du inte var provanställd krävs dock saklig grund för att arbetsgivaren ska ha rätt att avsluta din anställning enligt 7 § LAS. En sådan grund torde inte ha funnits i ditt fall.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll