Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och möjlighet att säga upp en anställd

Hej! På mitt arbete har vi en kollega som i flera år betett sig väldigt illa, både mot oss kollegor men även mot chefer och andra anställda (som vi inte jobbar nära). Det är mycket skitsnack, kollegan kan kalla folk för diverse saker, sköter inte lunchtider och jobbar inte så värst mycket heller. Det är alltså väldigt mycket mobbing, han kan skryta med hur han har fått tidigare anställda att sluta och att han ska göra så att fler gör det också. Vår chef säger att vi själva ska prata med vår kollega för att det ska bli bättre, vilket vi också gör, men det blir inte bättre. Tar vi det med vår chefs chef så får vi ett svar om att det finns ett pågående arbete. Folk på min avdelning mår dåligt, folk har blivit sjukskrivna pga detta, och vissa som jobbar där längre än jag orkar knappt bry sig längre, vilket gör att de knappt presterar (förståeligt såklart). Jag tolererar inte detta och står upp för mig och mina kollegor, men vad ska vi göra? Vad har våra chefer laglig rätt att göra? Kan de omplacera/avskeda kollegan? Jag själv har varit sjukskriven ett tag men ska tillbaka om två veckor, något jag har sådan ångest över. Har sökt flera, flera tjänster utan resultat än så länge. Men jag mår skitdåligt rent ut sagt. Jag orkar inte längre.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I det här fallet är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig. Enligt 7 § LAS ska en uppsägning från arbetsgivaren alltid vara sakligt grundad. Den kan aldrig anses vara sakligt grundad ifall arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st LAS.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Ifall en person beter sig olämpligt och har svårigheter att samarbeta är det exempel på saker som kan föranleda uppsägning. Som nämnt ovan krävs arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Skyldigheten att omplacera innebär att arbetstagaren ska få möjlighet att arbeta inom samma eller liknande område, men på en annan plats/avdelning. Det kan innebära att personen får sköta nya uppgifter och arbetsgivaren kan i vissa fall behöva lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, ifall det kan göras inom rimlig tid. Arbetstagaren ska dock vara kvalificerad för den tjänst som den omplaceras till, och det får inte innebära att någon annan frigörs från sin tjänst.

Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ge en anställd en ny befattning. Ifall arbetsgivaren har försökt att omplacera, utan att det går att hitta någon ny position utan att det får anses oskäligt, T. ex att det krävs upplärning som tar lång tid, eller att det blir en ny befattning, då kan arbetsgivaren ifall det inte finns andra möjligheter säga upp personen.

Detsamma gäller ifall han skulle bli omplacerad och problemen fortsätter. Då har arbetsgivaren rätt att säga upp personen.

Något som bör nämnas att ifall det rör sig om en stor arbetsplats med många anställda är omplaceringsskyldigheten större.

Avskedande

Det finns möjlighet till avsked enligt 18 § LAS. För avskedande krävs dock väldigt mycket. Det faktum att personen kallar folk saker och beter sig dåligt generellt är något som tyder på att det skulle kunna finnas skäl för avsked, men enligt min bedömning är det sådana problem som först bör försöka avhjälpas genom omplacering.

Sammanfattning

För att sammanfatta är det således inte möjligt för dina chefer att säga upp personen utan att först omplacera. Förmodligen är det inte möjligt att avskeda personen heller. Det beror dock på allvaret i vad personen säger till er kollegor, men troligtvis är omplacering aktuellt i första hand.

För att uppfylla sin omplaceringsskyldighet krävs att dina chefer ger personen möjlighet att utföra arbete inom dennes tidigare område. Det behöver inte vara exakt samma uppgifter, men det ska i sådana fall gå snabbt att lära upp. Om ingen omplacering är möjligt och det inte finns annan möjlighet kan personen sägas upp pga. personliga skäl; såsom olämpligt beteende och samarbetssvårigheter. Detsamma gäller ifall problemen fortsätter trots omplaceringen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000