Arbetsgivaren kan inte längre erbjuda arbete

Hej.Kan min arbetsgivare lämna mig den dag då hon inte kan ge mig arbete. Jag har en timpris och betald semester en gång om året.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som blir aktuella är lagen om anställningsskydd(LAS) och lag om medbestämmande i arbetslivet(MBL). Notera att det kan finnas särskilda bestämmelser om du och/eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal.

7 § LAS föreskriver att en uppsägning måste vara sakligt grundad. Arbetsbrist är en sådan saklig grund. Uppsägning pga. arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda, t.ex. till följd av omorganisation osv. Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska vara organiserad och således när det uppstår arbetsbrist.

Innan arbetsgivaren har rätt att säga upp någon pga. arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda arbetstagarorganisationer enligt 11 § MBL. Dessa är de arbetstagarorganisationer som träffat eventuella kollektivavtal med arbetsgivaren eller de arbetstagarorganisationer som de anställda är anslutna till.

Arbetsgivaren har dessutom en omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS. Alltså ska arbetsgivare utreda om det är möjligt att omplacera arbetstagaren istället för att säga upp denna. Det förutsätter dock att det finns ett ledigt jobb på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska inte behöva säga upp andra till följd av omplaceringen. Den som omplaceras ska dessutom ha tillräckliga kvalifikationer för jobbet efter en rimlig upplärningsperiod.

Uppsägning från AG:s sida ska vara skriftlig, 8 § LAS. Om skälet till uppsägningen är arbetsbrist, ska informationen lämnas om att medarbetaren har rätt till återanställning och att hen behöver anmäla sitt eventuella intresse för det. Arbetsgivaren ska dessutom givetvis iaktta uppsägningstiden, 11 § LAS.

Uppsägning av medarbetare ska enligt 22 § LAS göras enligt turordningsprincipen, sist in först ut. Turordningslistorna ska göras dels för tjänstemän och dels för arbetare och dels per fysisk arbetsplats(driftsenhet). Arbetsplats med högst 10 anställda får undanta två anställda som är av särskild betydelse för verksamheten.

Arbetstagare som har sagts upp pga. arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta, 25 § LAS. Denna rätt gäller tills nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Summan av detta är alltså att din arbetsgivare kan säga upp dig om hon inte kan ge dig arbete. Men hon ska givetsvis iaktta den uppsägningstiden som du har rätt till!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”