Arbetsgivaren betalade ut för mycket lön - condictio indebiti

FRÅGA
Hej!Jag sommarjobbade på ett äldreboende i min kommun, och fick under oktober ett brev från företaget där det stod att de upptäckt att jag fått på tok för hög lön, och kräver nu tillbaka skulden. Problemet är att det verkligen damp ner som en blixt från klar himmel för mig. Detta är mitt första riktiga jobb någonsin, jag är 18 år och har aldrig haft någon tidigare anställning där så jag kunnat jämföra löner. Jag har helt enkelt litat fullständigt på att jag fått de pengar jag skulle ha och utgått från det. Jag anser därför att jag tagit emot pengarna i god tro. Felet som skett är att de satt in min timanställning som månadsanställning under juli och augusti, så jag har alltså fått månadslön istället för timlön. Under juli fick jag en nettolön på 23 298 kr, och under augusti 20 158 kr. De kräver tillbaka en skuld på 21 353 kr. Det är alltså en ganska stor summa och jag förstår ju att det talar emot mig. Det som också talar emot mig är att jag under min anställning faktiskt mottagit lönespecifikationer där timlönen står specificerad samt hur många timmar jag jobbat. Jag lade dock inte märke till att det ÄVEN stod månadslön och antog att de extra tusenlapparna helt enkelt berodde på OB-tillägg (då jag arbetat många helger) och semesterersättning. Lönespecifikationerna kan också vara ganska otydliga, ex. är de angivna arbetstimmarna för augusti är väldigt förvirrande. Min fråga är, hur ser oddsen ut för mig när det kommer till att ta bort/ minska skulden pga god tro?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den juridiska termen för din situation kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Det finns ingen lag som reglerar situationen men högsta domstolen har i flera avgöranden satt upp både en huvudregel och flera undantag. Huvudregeln är att den som felaktigt har betalat en summa pengar ska få tillbaka pengarna (se t.ex NJA 1999 s 575).

Ett viktigt undantag från huvudregel är när mottagaren, i god tro, har inrättat sig efter betalningen (förbrukat beloppet eller liknande). Med god tro menas att mottagaren inte har upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

Ett rättsfall som är passande för din situation är NJA 1958 s 475. Målet handlade om en 17-årig pojke som hade fått för mycket lön av sin arbetsgivare. Pojken visste inte att han fick för stor lön och hade ingen tanke på att det skulle vara fel. Högsta domstolen ansåg att med hänsyn till hans "tjänsteställning och oerfarenhet" inte behövde betala tillbaka beloppet.

Det är svårt att ge ett exakt svar i ditt fall utan att se lönespecifikationen. Huvudregeln är som sagt att man är skyldig att betala tillbaka beloppet. Det som dock talar för att du ska slippa återbetalning är att du inte insåg att du fick för mycket pengar. Dessutom var det ditt första jobb vilket skulle kunna tala för din "oerfarenhet" så som högsta domstolen anförde i NJA 1958 s 475. Har du dessutom (i god tro) inrättat dig efter pengarna så ska du troligen inte behöva betala tillbaka pengarna. Är det däremot så att lönespecifikationen är väldigt tydlig kan det tala emot din goda tro. Det kan tilläggas att det är arbetsgivaren som ska bevisa att du var i ond tro.

Hoppas du fick svar på din fråga och att det löser sig!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95665)