Arbetsgivaren ångrade sig innan jag skulle börja på mitt nya arbete - vad har jag rätt till?

FRÅGA
Hej ! I augusti var jag på intervjue och i september fick jag samtal från chefen och frågade om passar mig 23 tusenlappen per månad jag tackade ja och hon sade att skulle skicka e-post för att komplettera mitt bankkonton och personnummer, och jag har svarat via e post också, men arbetsgivare har ångrat sig innan en vecka från första arbetsdag. Min fråga fick jag ersättningen eller skadestånd jag har bevis via e-post att jag ska börjar i oktober, jag har väntat länge utan att söka jobb .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ingått i ett anställningsavtal
Ett anställningsavtal kan ingås på vilket sätt som hels. Det krävs alltså inte att man skriver på ett speciellt papper, utan en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare kan ingås även via mejl. Framgår det av mejlkonversationen att du blivit anställd så gäller det som ett giltigt avtal. Det faktum att arbetsgivaren frågat om lön, dina bankuppgifter samt informerat dig om vilken dag du ska börja tyder på att ett anställningsavtal föreligger. Du är alltså att betrakta som anställd.

Arbetsgivare får inte säga upp en anställning hursomhelst
Du har i juridisk mening blivit uppsagd av arbetsgivaren, oavsett om du hunnit börja på arbetsplatsen eller inte. En arbetsgivare får bara säga upp arbetstagare om det finns "saklig grund" (7 § LAS). Saklig grund kan vara antingen att det råder arbetsbrist på arbetsplatsen, eller att uppsägningen beror på personliga skäl hos arbetstagaren. I båda fallen ska däremot en uppsägning vara en åtgärd man tar vid i sista hand, och arbetsgivaren ska alltså först undersöka om arbetstagaren inte kan omplaceras någon annanstans på arbetsplatsen först (7 § andra stycket LAS).

Vad har du rätt till?
Om arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna i lag så kan du som arbetstagare få ersättning både för ekonomisk förlust men också den kränkning som lagbrottet inneburit (38 § LAS). För att få ersättning för ekonomisk förlust krävs det dock att du kan bevisa att du faktiskt haft sådana förluster.

Du har dock även möjlighet att få uppsägningen ogiltigförklarad, dvs att du faktiskt får börja på jobbet som utlovat (34 § LAS).

Vad ska du göra?
För det första bör du vända dig till din fackförening. De kan hjälpa dig med den uppkomna situationen och stötta dig i förhandling med arbetsgivaren. Är du inte med i något fackförbund så får du vända dig till arbetsgivaren på egen hand. Vad du ska göra med eller utan ett fackförbund är att informera arbetsgivaren om att:

1. Ni har ingått i ett giltigt anställningsavtal, vilket du kan bevisa genom de mejl ni skickat.
2. Du har i juridisk mening blivit uppsagd och en sådan uppsägnings kräver "saklig grund".

Påstår arbetsgivaren att det föreligger saklig grund ska du begära att få ta del av skälen till uppsägningen, vilket du har rätt till enligt lag (9 § LAS). Beroende på vad dessa skäl är, och övriga omständigheter, så har du möjlighet att därefter ta det till domstol för att få uppsägningen ogiltigförklarad samt få skadestånd. Detta bör du säga till din arbetsgivare för att förhoppningsvis få dem att backa och låta dig börja på arbetet som ni först kom överens om. Står arbetsgivaren fast vid sitt beslut får du då väcka talan vid domstol.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69309)