Arbetsgivare vill inte längre anställa mig?

FRÅGA
Hej!Jag skrev på ett anställningsavtal för en månad sen via ett bemanningsföretag och ska börja jobba nästa vecka. Idag fick jag reda på att arbetsgivaren (bemanningsföretagets kund) inte vill anställa mig längre. Eftersom att vi redan skrivit på anställningsavtalet (8 månader) så undrar jag nu hur jag kan gå tillväga och vilken kompensation jag kan få för utebliven tjänst. Eftersom att jag kommer behöva leta efter nytt jobb så kommer jag gå miste om lön och måste ändra mina framtidsplaner. Bemanningsföretaget är egentligen skyldiga att ersätta mig med ett nytt arbete som ambulerande tjänsteman. Men de kommer istället att ersätta mig med två veckors lön. Jag undrar om detta är korrekt? Är detta ett avtalsbrott? Kan de istället kompensera med en månadslön då det tar längre tid att hitta ett nytt jobb? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt vad som framgår av din fråga uppfattar jag det som att du och din arbetsgivare har ingått ett skriftligt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning om åtta månader. Då du och din arbetsgivare redan har ingått ett avtal om anställning, är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (här) tillämplig på ert anställningsförhållande. Din arbetsgivare kan därmed endast säga upp din anställning med stöd av 7 § LAS (här). Vidare har arbetsgivaren en möjlighet att avskeda en anställd med stöd av 18 § LAS (här).

Enligt 7 § LAS kan en uppsägning ske på två grunder. Den första grunden är aktuell om det föreligger arbetsbrist på arbetsplatsen, och arbetsgivaren inte kan lösa detta genom att omplacera dig som anställd till att arbeta med något annat på samma arbetsplats (7 § 1 och 2 st. LAS). Den andra grunden som en arbetsgivare kan säga upp sin anställd på är förhållanden som hänför sig till arbetstagarens personliga förhållanden. Uppsägningen måste dock alltid vara sakligt grundad, vilket innebär att en uppsägning inte får grundas på vilka personliga förhållanden som helst (7 § 1 st. LAS). Då du inte ännu har haft möjlighet att arbeta på arbetsplatsen, förmodar jag att det inte finns något skäl till att på sakliga grunder säga upp dig på grund av personliga förhållanden. Eventuellt finns möjlighet för arbetsgivaren att säga upp dig på grund av arbetsbrist, men det krävs då att det verkligen föreligger arbetsbrist, och att arbetsgivaren uppger skälen till att det föreligger arbetsbrist. En uppsägning måste vara skriftlig, och arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen för uppsägningen om den som blivit uppsagd begär det (8 och 9 §§ LAS).

En arbetsgivare får även avskeda en anställd, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Eftersom att du ännu inte har börjat arbeta, antar jag att du inte har åsidosatt dina åligganden på nämnda sätt, och att ett avskedande därmed inte är aktuellt i ditt fall.

Efter uppsägning har en arbetstagare rätt till en uppsägningstid om en månad, om inte annat har avtalats i kollektivavtal (11 § 1 st. LAS). Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som innan, även om arbetstagaren inte tilldelas några arbetsuppgifter under uppsägningstiden (12 § LAS). Om arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren har fått inkomst från annat arbete, eller uppenbarligen hade kunnat förvärva inkomster i en annan godtagbar anställning, kan arbetsgivaren i vissa fall avräkna detta från den lön som arbetstagaren har rätt till under uppsägningstiden (13 § LAS).

Jag tolkar din situation på två sätt. Antingen så verkar din arbetsgivare uppfatta det som att ni ännu inte har slutit något anställningsavtal, vilket ni verkar ha gjort då ni har upprättat ett skriftligt sådant. Eller så verkar din arbetsgivare vilja säga upp dig, gissningsvis på grund av arbetsbrist, vilket innebär att du har rätt till att få en skriftlig uppsägning med skälen för uppsägningen, samt lön och andra förmåner under en uppsägningstid på en månad enligt vad jag tidigare har anfört.

Hoppas detta svar var till hjälp! Lycka till!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?