Arbetsgivare vill ensidigt sänka arbetstagares lön

Hej,

får en arbetsgivare plötsligt sänka lönen

efter många år med samma uppgift med hänvisning till

att han glömt sociala avgifter.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom lönen är en del av de avtalade anställningsvillkoren som gäller mellan dig och din arbetsgivare så är utgångspunkten att avtal ska hållas och din arbetsgivare kan därför inte hursomhelst sänka din lön utan ditt samtycke. Lönen kan även vara kollektivavtalsreglerad, varför den inte kan avvika från de nivåer som ställs upp där så länge kollektivavtalet löper.

För att arbetsgivaren ensidigt ska kunna sänka din lön så måste han/hon i princip först säga upp dig och sedan återanställa dig med en lägre lön. Men då kommer de arbetsrättsliga skyddsreglerna in och kräver att det föreligger saklig grund för att du ska kunna bli uppsagd. Ett exempel på vad som är saklig grund är arbetsbrist, vilket innebär att uppsägningen är grundad på den företagsekonomiska situationen i företaget. Din arbetsgivare har helt enkelt inte råd att ha kvar dig som anställd med din nuvarande lön, genom att då säga upp dig med arbetsbrist som grund och sedan erbjuda att återanställa dig med med förändrade villkor (din lön) så kan din arbetsgivare genomföra en regelrätt uppsägning och på så sätt sänka din lön ensidigt (dvs. om du går med på att återanställas).

Eftersom du säger att du har kvar samma arbetsuppgifter men att din arbetsgivare endast vill sänka din lön så verkar det som det utgör en otillåten lönesänkning. Du kan bestrida detta med att säga att din lön följer av anställningsavtalet, vilket inte kan sägas upp hur som helst. Om din arbetsgivare vägrar betala ut den lön som följer av anställningsavtalet kan du hävda att din arbetsgivare i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden gentemot dig enligt anställningsavtalet, detta utgör då en rätt för dig att, om du vill, frånträda din anställning med omedelbar verkan, se 4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt praxis från arbetsdomstolen, exempelvis AD 1971 nr. 19 och AD 1976 nr. 135 så utgör arbetsgivarens ovilja att betala ut lön en sådan rätt för dig som arbetstagare att frånträda din anställning som beskrivs i 4 § tredje stycket LAS.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren har små möjligheter att ensidigt sänka din lön rakt av, huvudregeln är att du måste ge ditt samtycke. Alternativet är att arbetsgivaren säger upp dig och sedan återanställer dig med förändrade anställningsvillkor.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo