Arbetsgivare som avslutar anställningen innan den börjat

FRÅGA
Hej!Jag skulle börja jobba på en butik och allt var klart. Vi hade ett muntligt avtal och har även kontraktet på mail och sms konversation angående personnummer osv för kontrakt. Exakt två veckor innan jag skall börja min anställning bestämmer dom sig för att stänga butik vilket gör att jag blir arbetslös ovh hamnar i en mindre rolig sits. Kan jag "kräva" 3 månaders lön från arbetsgivare för att dom inte höll sitt muntliga avtal? Jag skulle igentligen skrivit på detta kontrakt samma dag jag fick beskedet att dom stängde igen.Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Ingående av anställningsavtal:

Ett anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt eller konkludent. Det finns alltså inga formkrav, och det räcker med att arbetsgivaren gett arbetstagaren anledning att uppfatta det som en anställning (se AD 1981 nr 131). Det finns inget krav i lagen på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, men ett muntligt anställningsavtal kan vara svårare att bevisa.

Provanställning:

I din fråga skriver du inte vilken typ av anställning det gällde, men då provanställning är vanligast vid en nyanställning kommer jag att utgå från detta. En provanställning regleras i LAS 6 §. En sådan anställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. En provanställning har inte heller någon uppsägningstid. Arbetsgivaren behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning, och en provanställning kan heller inte prövas enligt LAS. Det framgår dock av LAS 31 § att en arbetsgivare som avslutar en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg.

Sammanfattning:

Jag beklagar situationen du hamnat i på grund av butikens beslut att stänga butiken. Om det gällde en provanställning så har butiken dock inte begått något fel, då de underrättat dig inom två veckor samt att en provanställning saknar uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?