Arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta 2 anställda från turordningsreglerna

FRÅGA
Hej. Jag är ägare av ett företag med 4 anställda. Jag och en delägare, samt 2 anställda. Om det skulle vara så att vi endast behöver vara 3 st. Dvs. jag, delägaren och 1 anställd. Måste vi avskeda enligt turordningsregeln, eller kan vi undanta en av de anställda (alltså avsked den som anställdes först?).Vi vill inte göra fel enligt lag, men då vi är ett litet företag är vi beroende att behålla "rätt" person. Så, hur kan vi gå tillväga om vi skulle hamna i den situationen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi uppsägning p.g.a. arbetsbrist ska man enligt lag iaktta turordningsreglerna. En arbetsgivare som har högst 10 anställda har dock rätt att från turordningen undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för verksamheten (22 § lag om anställningsskydd). Du och den andra delägaren kommer med största sannolikhet båda att anses vara arbetsgivare. Ni har alltså endast två anställda och därmed möjlighet att undanta den arbetstagare som ni vill från turordningsreglerna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1601)
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?

Alla besvarade frågor (84417)