Arbetsgivare kroppsvisiterar arbetstagare

FRÅGA
Hej, min arbetsledare på jobbet (jag är själv medarbetare) kroppsvisiterade mig för att se om jag hade min mobil på mig för att sedan kunna skälla ut mig om jag hade det. Detta gjorde hon dessutom endast på mig men flera andra såg det. Är detta lagligt?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Enligt 2 kap 6 § regeringsformen är det en svensk medborgares grundläggande fri- och rättighet att vara skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation.

Om det däremot finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilken fängelse kan följa, får enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet. Det krävs en långtgående skälig misstanke om att Du begått ett brott på vilket fängelsestraff kan följa för att någon ska få rätt att kroppsvisitera Dig.

Kroppsvisitering på grund av förbud mot användning av telefon på arbetsplatsen är emellertid olagligt. Den som handgripligen antastar annan döms för ofredande till böter eller fängelse upp till 1 år enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Din arbetsgivares handlingar talar för att hon gjort sig skyldig till ofredande. Du kan polisanmäla detta, föra talan i domstol själv eller anmäla händelsen till arbetsmiljöverket som behandlar kränkning och särbehandling på arbetsplatser. Oavsett vilket av tillvägagångssätten Du väljer att gå efter har du rätt till skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen för den kränkning som den olagliga kroppsvisitationen innebar för dig. Närmare skadeståndsregler kan också finnas i eventuella föreskrifter som utfärdats av Arbetsmiljöverket.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1025)
2020-09-30 Är det tillåtet att spela in videosamtal i smyg?
2020-09-30 Olaga hot och olaga förföljelse
2020-09-29 Får personal kroppsvisitera mig utan mitt medgivande?
2020-09-28 Får jag spela in ett samtal utan att den andre personen vet om det?

Alla besvarade frågor (84717)