Arbetsgivare följer inte uppsägningsreglerna i LAS

Hej

Jag har arbetat på ett företag sedan i maj 2016. Vi har aldrig skrivit något anställningsavtal utan bara haft en muntlig överenskommelse om timlön (vilken höjdes i juni i år). Jag har även fått semesterersättning. Den 20 sept. fick jag ett SMS där de förklarade att bolagen de gjorde arbeten åt var missnöjda med mina jobb och att de inte ville ha mig där så det var tvungna att säga upp mig därför. De svarar inte på mina samtal och ringer inte upp som de lovar via sms? Kan de göra så här? Vad ska jag göra? Verkar som om det är kort om tid om jag ska ogiltigförklara uppsägningen.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i lag om anställningsskydd(LAS)

Först och främst kan vi konstatera att det inte finns några formkrav för ingående av anställningsavtal. Således kan ett anställningsförhållande uppkomma muntligt eller genom konkludent handlade. Den som påstår att ett anställningsförhållande föreligger har bevisbörda för detta. Det är i ditt fall inte vara särskilt svårt då du rent faktiskt har arbetat och fått lön.

Vad är det då för anställningsform du har? I 4 § första stycket LAS står det att anställningsavtal gäller tillsvidare. Det presumeras alltså att anställningen är en tillsvidareanställning om inget annat anges. Den som påstår att en tidsbegränsad anställning enligt 5 § eller 6 § LAS föreligger har bevisbördan för detta.

Om vi då antar att din anställning är en tillsvidareanställning så kan vi läsa om uppsägning i 7 § LAS. Enligt första stycket ska uppsägning vara sakligt grundad. Det kan röra sig om arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl kan t.ex. vara dåliga arbetsprestationer som hänför sig till arbetstagaren, vilket verkar vara din arbetsgivares skäl. När det gäller uppsägning av personliga skäl ska arbetsgivaren först vidta sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS. Det verkar inte arbetsgivaren ha gjort i ditt fall och således har inte saklig grund för uppsägning funnits. Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagare enligt 34 § LAS.

Vidare kan vi läsa i 8 § första stycket LAS att en uppsägning ska vara skriftlig. I andra stycket står det dessutom att arbetsgivaren ska ange vad arbetstagaren ska göra ifall denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd pga. uppsägningen. Detta kallas att arbetsgivaren måste ge en fullföljdshänvisning. Enligt 9 § är arbetsgivaren dessutom, på arbetstagarens begäran, skyldig att ange skäl för uppsägningen.

Du har rätt till skadestånd enligt 38 § LAS om arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna i LAS. I det här fallet verkar det som att din arbetsgivare har brutit mot både 8 § och 9 § LAS.

Jag tycker det verkar vara mycket tveksamheter kring din uppsägning och huruvida den gått till på rätt sätt. Jag råder dig att kontakta din arbetstagarorganisation om du är med i en sådan. Annars råder jag dig oavsett att för talan i domstol om att ogiltigförklara uppsägningen!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”