Arbetsgivare drog tillbaka anställningserbjudande

Hej!

Blev erbjuden ett jobb som jag tackade ja till. Först över telefon sedan över mail (de skickade erbjudandet och jag svarade med ett godkännande). Två dagar senare, på förmiddagen samma dag jag ska in till deras kontor och skriva under/få mitt avtal ringer de och hävdar att de "fått in ny negativ information" om mig och säger att de drar tillbaka erbjudandet.

Jag hade, som en följd av att jag accepterat erbjudandet, dragit mig ur en annan anställningsprocess, som det bolaget slutligen valde att erbjuda en annan person. Så jag står här tomhänt.

Kan de göra så eller har ett avtal de facto upprättats mellan oss, och har jag således rätt till någon form av kompensation? Allt finns sparat i mail och sms.

Tacksam för er hjälp!!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Ingående av anställningsavtal

Det finns inga formkrav för anställningsavtal, vilket innebär att även ett muntligt avtal är bindande för parterna. Däremot är frågan i det här fallet om avtalet ingås när du accepterar via mail, eller om avtalet är tänkt att ingås först när du skriver under avtalet på deras kontor. Jag tolkar din fråga som att mailet du accepterade var ett erbjudande om anställning, snarare än ett erbjudande om att senare skriva under ett avtal.

Oavsett vad arbetsgivaren menat blir den bunden av avtalet, om du inte borde ha förstått att de menade något annat än vad som stod i mailet (32 § avtalslagen). Jag tolkar din fråga som att ni ingått ett giltigt anställningsavtal innan de drog tillbaka erbjudandet.

Hävande av avtal

Nästa fråga är då om arbetsgivaren har rätt att häva anställningsavtalet mellan er på grund av den negativa informationen.

Avtal kan hävas, om avtalet har framkallats genom svikligt förledande (30 § avtalslagen). I arbetsdomstolens avgörande AD 2000:81 hade ett sjukhus inte rätt att häva anställningen av en läkare för att han inte hade berättat om sitt läkemedelsmissbruk. Arbetsdomstolen uttalade att det inte är svikligt beteende att en arbetstagare undviker att berätta om sådana negativa saker som inte påverkar möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna (AD 2000:81). Det är arbetsgivarens skyldighet att ta reda på sådan information innan anställningsavtalet.

Avskedande

Om du och arbetsgivaren har ingått ett anställningsavtal, som arbetsgivaren inte har rätt att häva, är det att se som en uppsägning när de avslutar din anställning. Avskedande får bara ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren (18 § lagen om anställningsskydd (LAS)). Jag ser inget som tyder på att det har skett här. I så fall är det möjligt för domstol att ogiltigförklara avskedandet (35 § LAS). En arbetsgivare som bryter mot LAS blir dessutom skadeståndsskyldig (38 § LAS).

Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning på grund av avskedandet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000