Arbetsbrist vid extrem övertid?

FRÅGA
ett företag har 4 heltids anställda och tänker dra ner till 3 heltidanställde pga arbetsbrist men dessa 3 anställde kommer upp i 200 övertidstimmar totalt tillsammans varje månad en längre period så min fråga är. Kan man avskeda en anställd pga arbetsbrist när de 3 anställda som är kvar kommer upp i 200 timmar övertid tillsammans varje månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring uppsägning finner man i Lagen om anställningsskydd ´[LAS], i bland annat 7 §. För att en arbetsgivare ska säga kunna säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha skälig grund för det. Vad som är skälig grund brukar delas in i två underkategorier; personliga skäl eller arbetsbrist. Termen arbetsbrist är, som juridisk term, ett paraplybegrepp för allting som inte är omfattas av kategorin personliga skäl, det behöver alltså inte vara just det vi i folkmun skulle kalla arbetsbrist (brist på jobb att göra på arbetsplatsen). Det innebär att uppsägning på grund av arbetsbrist omfattar uppsägningar där skälen är ekonomiska, organisatoriska eller liknande – exempelvis driftsinskränkningar. Det engelska ordet redundency (övertalighet) är mer träffande på vad begreppet innebär. Det är som regel upp till arbetsgivaren att avgöra när det är arbetsbrist på arbetsplatsen och domstolarna prövar inte de företagsekonomiska skälen till uppsägningen om de verkar ha gjorts på ett seriöst sätt. Arbetsbrist föreligger inte om personen ifråga kan beredas arbete på annat sätt hos arbetsgivaren, detta kallas omplaceringsskyldigheten

Med det sagt, vad betyder det i ditt fall?

Med tanke på den höga arbetsbelastningen på övriga kollegor skulle jag säga att denna påstådda arbetsbrist är påhittad – alltså saknar arbetsgivaren skälig grund för att säga upp någon av er. Mitt råd är att ni så snart som kontaktar facket och driver frågan vidare, alternativt kontaktar ett ombud – vilket ni kan göra här på Lawline.

Hoppas allt löser sig!

Vänligen,.

Agnes Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?