Arbetsbrist som saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Hej!Min man jobbar heltid på en ambassad i Stockholm sedan 10 år med tillsvidare arbetskontrakt. Han är anställt som chaufför med olika bisysslor som t. ex. administrativa uppgifter. Idag fick han veta att ambassaden har bestämt att med omedelbar verkan ska gå ner i arbetstid till 85 proc. Anledningen till detta är, enligt arbetsgivaren,, att min man "inte har tillräckligt mycket att göra" . Min man vill inte gå med på det, och enligt min uppfattning är arbetsgivarens ensidiga beslut helt oacceptabelt, hur borde mim man förhålla dig till detta? Vilken laglig grund gäller? Tack för snarast möjliga svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din mans arbetsomfattning är en del av hans anställningsavtal denna kan inte arbetsgivaren ändra på ensidigt. Vill en arbetsgivare ändra på anställningsavtalet måste han säga upp det för att sedan omförhandla det. Man måste alltså säga upp din man för att sedan anställa honom med ny omfattning.

För att arbetsgivaren skall kunna säga upp din make krävs det dock saklig grund enligt Lagen om anställningsskydd. Detta begrepp är svårdefinierat och är inte helt enkelt att förklara. Saklig grund kan vara exempelvis arbetsbrist, vilket betyder att arbetsgivaren säger upp den anställda för det inte finns jobb för hen. Men denna definition är idag väldigt bred och med tiden kommit att innebära, mer eller mindre, att allt som inte kan hänföras till den anställda personligen kan vara arbetsbrist. Domstolen har varit försiktig med att ifrågasätta arbetsgivarens anledning till uppsägningen om den inte berott på personliga förhållanden, så som misskötsamhet. Man brukar förklara detta med att arbetsgivaren själv vet vad som är bäst för sin verksamhet.

Vad detta innebär för din make är bland annat att även om han inte misskött sig, och även om din makes arbetsgivare fortfarande vill ha kvar honom som anställd, kan hävda arbetsbrist för att kunna ändra arbetsförhållandet. De kan alltså säga upp din make med arbetsbrist som grund, och arbetsbristen ligger då i att det inte finns någon tjänst på 100% kvar.

Eftersom en arbetsgivare är skyldig att omplacera och erbjuda en annan anställning om möjligt, kan de erbjuda honom tjänsten på 85% för att uppfylla denna skyldighet. Det viktiga för din man att tänka på här, är att om han tackar nej till erbjudandet om 85 %, så har hans arbetsgivare uppfyllt sin så kallade omplaceringsskyldighet och kan säga upp din make på arbetsbrist och därmed på saklig grund.

Jag förstår att detta är komplicerat men vad jag vill trycka på är att din make kanske borde överväga erbjudandet eftersom det finns en risk för honom att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Om din make är fackligt ansluten skulle jag vända mig dit för att få hjälp med detta.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84306)