Arbetsbrist kontra inhyrd personal?

FRÅGA
Hej,Gällande arbetsrätt, kan arbetsgivare säga upp fast anställd pga arbetsbrist men samtidigt behålla en person som är inhyrd? Personerna utför samma sorts arbete
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det står arbetsgivare fritt i de flesta fall att bestämma när det råder arbetsbrist beträffande företaget i stort eller i delar av verksamheten. Arbetsgivaren kan då säga upp arbetstagarna med beaktande av reglerna kring turordning i lagstiftning eller, om det finns, det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen (såtillvida arbetsbristen inte är fingerad).

Utan att vara närmare insatt i läget i det företag du talar om är det fullt möjligt att säga upp arbetstagare, medan man har kvar inhyrd personal - detta även om arbetstagaren som sägs upp har varit på företaget längre än den som är inhyrd. Detta beroende på att man talar om olika personalkategorier och vem som egentligen är arbetsgivare till den inhyrda personen. Den inhyrda personens arbetsgivare är det bemanningsföretag som hyr ut personen, inte den arbetsgivare som hyr in honom/henne.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll