Arbetatagares uppsägningstid

Hej Lawline!

Jag är tillsvidareanställd av ett konsultbolag som har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det att "uppsägningstid vid tillsvidareanställning är enligt LAS, vid tidsbegränsad anställning tillämpas uppsägningstiden enligt gällande kollektivavtal"

Min konsultchef adderade dock en rad under rubriken "övrigt" i mitt anställningsavtal precis innan jag skrev under. Där står det:

"3 månaders uppsägning vid egen uppsägan."

Jag har nu varit anställd i 1 år och 10 månader.

Är denna uppsägningstid giltig då det endast gäller min uppsägningstid? dvs säger de upp mig så är det bara 1 månads uppsägningstid.

Tack på förhand!

Felix

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Uppsägningstid enligt LAS

Uppsägningstid för arbetstagare regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en semidispositiv lag, vilket innebär att man kan göra avsteg från lagen i vissa delar genom kollektivavtal, (2 § 4 st LAS). Lagens 11 § föreskriver en minsta uppsägningstid om en månad, både för arbetsgivare och arbetstagare. Paragrafen kan åsidosättas genom kollektivavtal eller med ett personligt avtal. Det är dock endast möjligt att avtala om villkor som blir förmånligare för dig som arbetstagare än vad LAS föreskriver då lagen är tvingande till arbetstagarens förmån.

Tvingande till arbetstagarens förmån

LAS är tvingande till arbetstagarens förmån, vilket innebär att man endast kan göra avsteg från lagen om detta blir förmånligare för arbetstagaren. Enligt 2 § 2 st LAS är ett avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS ogiltigt. Villkoret om en uppsägningstid på tre månader har därför ingen verkan mot dig, då detta är mindre förmånligt än vad LAS föreskriver. Svaret på din fråga blir därmed att du har rätt till den uppsägningstid som stadgas i 11 § LAS, det vill säga en månad.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000