Arbeta övertid utan lön?

Hej en bekant till mig jobbar som städerska och har kollektivavtal kommunal. Hennes chefer sa till henne samt hennes kollegor att om någon är sjuk måste någon annan täcka upp för dem timmarna utan lön. Är detta okej och kan min bekant säga nej till det utan konsekvenser. Chefen säger att det är pga corona och att de är skuld inom företaget

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att kunna besvara frågan behöver vi kolla i arbetstidslagen och anställningsskyddslagen (LAS).

Som utgångspunkt gäller att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och har därmed stora möjligheter att besluta om hur arbetet ska utformas. Som arbetstagare måste man arbeta i sådan omfattning som framgår av anställningsavtalet. Ordinarie arbetstid får dock inte överstiga 40 timmar i veckan (5 § arbetstidslagen).

Måste man jobba utöver ordinarie arbetstid?
Arbetstagaren har dock en skyldighet att i vissa fall arbeta övertid etc. Arbetsgivaren har nämligen rätt att vid särskilda behov beordra att personalen ska arbeta övertid. Oförutsedda händelser såsom sjukdomsfall är ett sådant särskilt behov som avses i 8 § arbetstidslagen. Arbetstid som överstiger ordinarie tid är alltså sådan övertid som avses i lagen (7 § arbetstidslagen). Övertiden får dock inte uppgå till över 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor (8 § arbetstidslagen). Arbetstagaren har alltså inte rätt att vägra arbeta övertid.

Om man vägrar att arbeta övertid när arbetsgivaren beordrar en att göra det, kan det utgöra så kallad arbetsvägran. Det kan vid upprepade tillfällen så småningom också utgöra saklig grund för uppsägning (7 § LAS)

Måste man arbeta utan lön?
Arbetsgivaren har dock en skyldighet att betala ut lön för det arbete man utför. Din bekanta har alltså ingen skyldighet att arbeta utan att få betalt för det. Att betala ut lön är nämligen arbetsgivarens huvudförpliktelse och om någon lön inte utbetalas har arbetstagaren rätt att med omedelbar verkan frånträda anställningsavtalet (4 § tredje stycket LAS). Att arbetsgivaren inte betalar ut lön kvalificeras nämligen som ett sådant avsevärt åsidosättande av skyldigheterna enligt anställningsavtalet.

Avslutning och råd
Som arbetstagare har du alltså en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande och kan inte vägra att arbeta övertid (förutsatt att övertiden håller sig inom arbetstidslagens regler).

Att vägra arbeta för att arbetsgivaren inte betalar ut lön kommer dock inte utgöra saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida (7 § LAS). Som arbetstagare kan man alltså inte bli uppsagd pga arbetsvägran om arbetsgivaren vägrar betala lön för det arbetet man utför.

Om din bekant är ansluten till fackförbund kan hen vända sig till dem för att få hjälp. Är hen inte ansluten kan hen åtminstone "skvallra" till Kommunal och berätta för dem hur arbetsgivaren agerar och förhoppningsvis kan dem tillrättavisa arbetsgivaren.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Du är välkommen att vända dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo