Är villkor om längre uppsägningstid giltigt?

FRÅGA
Hej, jag har varit anställd ett halvår på ett företag, men känner att jag vill byta. I anställningsavtalet står det att jag har fyra månaders uppsägningstid, vilket är rätt långt. Gäller detta eller kan man hävda att LAS gäller som borde ge mig en kortare uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring uppsägningstid regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Regler kring uppsägningstiden kan variera beroende på vilken anställningsform man har. Eftersom det inte framkommer vilken anställningsform du har kommer jag förutsätta att du är tillsvidareanställd.

Allmänt om LAS.

Lagen är lite annorlunda jämfört med många andra lagar på det sätt att man ofta kan avtala med arbetsgivaren om bättre villkor för arbetstagaren än de som stadgas av lagen, som utgångspunkt får man dock inte avtala om sämre villkor för arbetstagaren. Däremot kan en arbetstagarorganisation i vissa fall avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än de som föreskrivs i lagen (2 § LAS).

Uppsägningstiden.

Utgångspunkten är att både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på en månad (11 § LAS). Av frågan framkommer att ni har avtalat om att uppsägningstiden från arbetstagarens sida ska vara fyra månader, frågan är då om detta är ett giltigt villkor. Som jag skrev ovan är utgångspunkten att man inte får avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än de lagen föreskriver. Enligt praxis har domstolen dock inte ansett att längre uppsägningstid från arbetstagarens sida är en nackdel för denne, villkoret är därmed giltigt.

Finns det någon annan möjlighet att förkorta uppsägningstiden?

Eftersom du är bunden av villkoret med längre uppsägningstid finns det troligen inget rättsligt verktyg till ditt förfogande för att undgå uppsägningstiden. Eventuellt skulle avtalsvillkoret kunnat ses som oskäligt, eftersom uppsägningstiden är så pass lång och du inte har jobbat där så länge. Ett avtalsvillkor som anses oskäligt kan ogiltigförklaras eller lindras (36 § avtalslagen). Troligtvis anses detta dock inte vara ett sådant villkor som regeln kan tillämpas på, det skulle dessutom krävas att man tog det till domstolen för prövning, så det är inget jag personligen skulle rekommendera. Vad du däremot skulle kunna göra är att ta upp dilemmat med din arbetsgivare och fråga om uppsägningstiden skulle kunna förkortas. Eftersom avtalsfrihet råder så får ni komma överens om en kortare uppsägningstid.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1777)
2021-05-15 Till vilken ålder har man rätt att arbeta?
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning
2021-05-14 Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?
2021-05-13 Kan jag säga upp mig innan mitt vikariat har gått ut?

Alla besvarade frågor (92281)