Är vigsel på distans giltig?

FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige och min flickvän bor i Colombia och är colombianska. Vi har alltså ett distansförhållande och planerar att gifta oss på distans. Vi vill leva ihop och gör allt vi kan för att det ska bli verklighet av det. Vilka hinder har vi framför oss rent juridiskt? Vad behövs för att det ska gälla i Sverige med tanke på att vi vill bo här i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dig fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och utlänningslagen.

Vigsel på distans är inte tillåten i Sverige

För att det ska föreligga en giltig vigsel ska tre krav vara uppfyllda. För det första ska vigseln bevittnas. Detta görs i närvaro av vittnen eller andra släktingar (4 kap. 1 § ÄktB). För det det andra ska vigselförrättaren vara behörig (4 kap. 3 § ÄktB). För det tredje ska makarna vara närvarande samtidigt (4 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att brudparet, vittnen och vigselförrättaren måste vara på samma fysiska plats. Det går dock att ingå äktenskap via videosamtal i Sverige under den omständigheten att vigselförrättaren befinner sig i ett annat land där videokonferensbröllop är giltiga. Bröllopet kan då bli giltigt i Sverige genom att Skatteverket fastställer det i efterhand.

Vem kan få uppehållstillstånd?

Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen).

Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder till exempel på grund av arbete, studier, asyl eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, anser jag att anknytning med anledning av ert kommande giftermål är mest aktuellt (5 kap. 3a § p1 utlänningslagen).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges. En omständighet som talar emot att tillstånd ges är om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.

Hur ansöker ni?

Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Atefa Jafary
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1273)
2021-10-07 Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?
2021-10-05 Giftemål mellan kusiner
2021-09-29 Ärver sambor varandra?
2021-09-29 När anses ett utomlands äktenskap giltigt i Sverige?

Alla besvarade frågor (96421)