Är uppsägning via sms en skriftlig uppsägning?

FRÅGA
Jag har sagt upp mig via sms gäller det som skriftlig uppsägning?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar inte vilken form eller med vilket innehåll en uppsägning från dig som arbetstagare ska ha. Det innebär att en uppsägning kan göras muntligt, via sms eller på något annat sätt. Det som är viktigt att veta är att det är du som arbetstagare som måste bevisa att du har sagt upp dig och att uppsägningstiden börjat löpa om det skulle bli problem. Därför är det viktigt att din arbetsgivare har svarat på ditt sms så att du vet med säkerhet att hen har fått din uppsägning och att uppsägningstiden börjat löpa.

Sammanfattningsvis så är ditt sms att se som en skriftlig uppsägning. Min rekommendation är att du dock lämnar in din uppsägning i pappersform som din arbetsgivare skriver under OM det är så att hen inte har svarat på ditt sms. Detta för att säkerställa att din uppsägningstid har börjat löpa.

Hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna ställa ytterligare en fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80617)