Är underrättelse enligt LAS samma sak som uppsägningstid?

Jag är uppsagd från min provanställning / jag tolkar avtalet som att jag har två månaders uppsägningstid om arbetsgivarensäger upp (på avtalet är provanställning ikryssad samt i rutan om uppsägning står det två månader.) Arbetsgivaren tvingade mig att skriva på papper där det står två veckor - på står att det är det som gäller och hänvisar till texten påbaksidan av avtalet där det står att arbetsgivaren ska underrätta om uppsägning vid provanställning 14 dagar innan...är underrättelse samma som uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln när det gäller provanställningar är att de får avbrytas när som helst av båda arbetsgivare och arbetstagaren, utan föregående uppsägningstid (se 6 § tredje stycket LAS). Om annat har avtalats gäller emellertid detta mellan parterna. Om du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid är det således det som gäller mellan er.

Texten som din arbetsgivare hänvisar till är inte uppsägningstid. Om en arbetsgivare önskar avbryta en provanställning i förtid ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om detta minst två veckor i förtid (se vidare 31 § första stycket LAS). Det synes vara denna bestämmelse som återfinns på baksidan av ert avtal. Det är alltså inte samma sak som uppsägningstid, denna underrättelsefrist är enbart en ordningsföreskrift och arbetsgivaren är skyldig att vidta denna underrättelse oavsett om uppsägningstid är avtalad eller inte. Tvåveckorsfristen har ingenting med eventuell uppsägningstid att göra.

Du är alltså berättigad till din avtalade uppsägningstid på två månader enligt ert avtal.

Mitt råd till dig är att informera din arbetsgivare om detta. En vägran av arbetsgivaren att respektera arbetstagarens uppsägningstid kan berättiga dig till både ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Jag tycker också att du ska kontakta ditt fackförbund angående saken, om du är medlem i ett sådant.

Om du skulle vilja ha vidare hjälp i ärendet av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”