Är underlåtenhet att ta bestriden ansökan om betalningsföreläggande till domstol tillräckliga skäl för att inte behöva betala fordran?

2020-03-03 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Ett aktiebolag har förhyrt lokalyta av hyresvärden och sedermera blivit lovad kompensation som uteblivet. Som svar har aktiebolaget ej betalat sista hyresavin efter att hyresavtalet har sagts upp. Hyresvärden har anlitat inkassobolag som skickat skulden vidare till KFM. Aktiebolaget har bestritt betalningsskyldighet med hänvisning till att hyresvärden ej reglerat kompensation som utlovat. Aktiebolaget har framfört att betalning först kan ske efter att hyresvärden reglerat sin kompensation, med risk för att kompensation annars uteblir. Hyresvärden/inkassobolaget har efter bestridande från aktiebolaget ej tagit ärendet vidare varför det avskrivits hos Kronofogden. Nu, 2 år senare, har hyresvärden anlitat ej Juristfirma som på ånyo kräver betalt med fullt belopp och hotar med stämning i tingsrätt.Min fråga är om ärendet som skickades till KFM och sedermera avskrevs (hyresvärden hade då möjlighet att ta ärendet till tingsrätt) på något sätt väger till aktiebolagets fördel, förutom att aktiebolaget fortsatt hävdar att någon kompensation fortfarande inte reglerats. Kan aktiebolaget påvisa att det här ärendet redan har avskrivits för två år sedan då hyresvärden underlåtit sig att ta ärendet vidare då aktiebolaget bestred?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga sändes fordran för ett par år sedan till ett inkassobolag och därefter vidare till Kronofogden. Aktiebolaget bestred fordran varvid hyresvärden/inkassobolaget valde att inte gå till domstol och ärendet avskrevs av Kronofogden. Din undran är om aktiebolaget kan anföra att ärendet redan har avskrivits för två år sedan och att hyresvärden då underlåtit att ta ärendet vidare till domstol.

En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Att en fordran preskriberas innebär att den inte längre går att driva in. I ert fall är fordran sett till tidsrymden fortfarande fullt möjlig att driva in.

Tyvärr är det i ert fall inte en framgångsrik väg att åberopa att ärendet är avskrivet och att hyresvärden underlåtit att ta ärendet vidare. Att ta ett ärende vidare till domstol är ingen skyldighet utan en möjlighet för den som vill att motparten betalar en påstådd fordran. Framförallt är fordran inte avskriven. Det som är avskrivet av Kronofogden är själva ärendet i ansökan om betalningsföreläggande. Det måste således göras skillnad mellan ansökan om betalningsföreläggande och den påstådda fordran. Eftersom ansökan om betalningsföreläggande avskrevs kan er motpart inte välja nu att gå vidare med det just det ärendet. Däremot är fordran fortfarande levande, innebärande att er motpart kan ansöka om betalningsföreläggande igen och starta ett nytt ärende eller som det hotas med nu; stämning till domstol.

För det fall att något är oklart eller ni behöver hjälp av en av våra jurister vid stämning till domstol är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll