FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/04/2018

Är underlåtenhet att stoppa självmord brottsligt?

Hej!

Min flickvän är döende i en svår sjukdom. Förloppet är utdraget och väldigt plågsamt. Hennes högsta önskan är att inhandla en andningsmask och en flaska 100% helium. Sätta sig på ett högt berg, se solen gå ned och avsluta sitt liv medan jag håller om henne.

Fråga: Kan jag bli straffad för att jag inte ingriper utan låter henne döda sig själv?

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Att begå självmord är inte brottsligt eftersom mord enligt definitionen i 3 kap. 1 § BrB kräver att man berövar annan livet. Med andra ord skulle inte din flickvän begå ett brott genom att begå självmord, och därför skulle inte du medverka till något brott.

Med detta i åtanke blir frågan om du skulle göra dig skyldig till ett självständigt brott. Mord är inte ett så kallat äkta underlåtenhetsbrott. Detta innebär att man som regel inte kan anses mörda någon genom underlåtenhet. Det undantag som finns är att den som underlåter att ingripa kan göra sig skyldig till brott om denne kan anses ha en så kallad garantställning, närmare bestämt en skyddsgarant. En garantställning kan, enligt Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 588, beskrivas som att någon har "en ställning som gör det motiverat att av denne, mer än andra, kräva aktivitet för att avvärja viss effekt." Typiskt sett föreligger en garantställning för en förälder i förhållande till dennes barn. Makar skulle möjligen kunna anses ha ett garantansvar gentemot varandra, men rättsläget är såvitt jag vet oklart. På grund av detta kan jag inte uttala mig om situationen du beskriver med någon slags säkerhet.

Jag rekommenderar att du, om du och din flickvän verkligen bestämmer er för att gå vidare med detta, kontaktar en yrkesverksam jurist först för att ta del av dennes mening. Eftersom rättsläget verkar vara oklart är det dock tänkbart att ingen kan ge ett säkert svar.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”