Är umgängesförälder skyldig att hålla barnet med kläder vid umgänge?

2017-08-27 i Underhåll
FRÅGA
En förälder har umgängesrätt men den andre har enskild vårdnad. Har den förälder som har umgängesrätt ingen skyldighet att hålla med kläder vid ungänget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det primära ansvaret för umgängeskostnaderna ligger på umgängesföräldern, men boföräldern är under vissa omständigheter skyldig att efter förmåga bidra till resekostnaderna om avståndet överstiget 10 mil. I rättspraxis har man slagit fast att det bara är resekostnader, inte vistelsekostnader som mat och logi som boföräldern kan bli skyldig att betala (RH 2001:41).
Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn. Boföräldern uppfyller sin underhållsskyldighet genom att betala för barnet när det bor hos denne och umgängesföräldern uppfyller sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Bidraget skall täcka nödvändiga saker som barnet behöver, däribland kläder. Umgängesföräldern borde därför inte hållas ansvarig för att hålla med kläder vid umgänget. Däremot så kan det vara en god idé om barnet kunde ha lite kläder liggande hos umgängesföräldern.

Om ni upplever att ni har svårt att komma överens i frågor som rör barnet så kan ni kontakta socialnämnden i barnets kommun. De kan medla och hjälpa till att träffa avtal om reglerna för umgänge.

Ni kan läsa mer om underhållsbidrag här.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94568)