FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/08/2019

Är styvföräldrar underhållsskyldiga sina partners barn?

Om min fd har gift sig och vi sedan tidigare har 2 barn (pojk 10 år, flicka 12), ska även den hon gift sig med vara med och betala för våra barn?, alltså tillgodo se att barnen får en bra ekonomisk tillvaro i laglig mening samt att han måste vara med och dela på kostnader nu när han gift sig med min före detta? Ska jag betala 1/3 eller är det fortfarande 1/2. Jag tjänar 24800:- i månaden och hon gissning på 29000:-, han desto mer, gissning +30000:-.

Med vänlig hälsning XX

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar föräldrar och vårdnadshavares underhållsplikt gentemot sina barn. Regler om detta återfinner du föräldrabalken (FB).

Föräldrar är som utgångspunkt de som är underhållsskyldiga sina barn

I första hand är det alltså barnets föräldrar som ska tillgodose barnets underhåll, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarna ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). När båda föräldrar sammanbor med barnet anses denna underhållsplikt vara uppfylld genom den dagliga omvårdnaden av barnet – så är även fallet (oftast) vid växelvist boende, definierat som en 40-60% likafördelning av vistelsetiden. Om en förälder emellertid inte bor varaktigt tillsammans med sina barn kan denne bli skyldig att uppfylla sin underhållsplikt genom att betala ett underhållsbidrag (FB 7 kap. 2 §). Detta gäller oavsett om den icke varaktigt sammanboende föräldern har vårdnad över sitt barn eller inte. Underhållsbidragets storlek kan antingen fastställas fritt parterna emellan i formen av ett avtal, eller bestämmas rättsligt. Om bidraget bestäms rättsligt utgår domstolen oftast från en mall där barnens ålder (behov) jämförs mot föräldrarnas respektive ekonomiska förmåga (inkomster, fasta utgifter) – med avräkning för egna levnadsomkostnader. På det viset ska i regel den fattigare föräldern, om denne inte bor med barnet, behöva betala mindre än ½ av underhållet, även om ½ förstås är utgångspunkten för bedömningen.

I ditt fall verkar det som att du betalar ½ av det fastställa underhållsbidraget, innebärandes att du behöver uppbära hälften av den summa som dina barn är beräknade berättigade till. Ditt ex, om hon då alltså bor med barnen, behöver inte betala sin hälftenandel i bidragsform – hennes underhåll sker i så fall löpande i vardagen. Att ni alltså verkar ha en ½ fördelning, trots att dina inkomster är lägre än hennes, kanske beror på att ni har avtalat på detta viset. Oavsett vad det beror på skulle denna fördelningskvot kunna förändras så att du behöver betala mindre – och att hon har gift sig är relevant i denna bedömning.

Styvföräldrar kan bli underhållsskyldiga

En person som gift sig eller skaffat barn med en förälder, dvs. blivit barnets styvförälder, kan bli underhållsskyldig för sin makas/partners barn (FB 7 kap. 5 §). Dock bör noteras att en styvförälders underhållsskyldighet är subsidiär till de biologiska föräldrarnas – alltså i andra hand – och ersätter alltså inte den icke varaktigt sammanboendes underhållsplikt. Styvföräldern är endast skyldig att tillföra ett överskott till underhållet som är skäligt med hänsyn till dennes ekonomiska förmåga, tanken är att alla som lever i en familj ska göra det på samma ekonomiska standard, och detta måste tillgodoses av exempelvis en rik styvförälder.

Det är därför oklart om din dina barns mammas giftermål skulle ha någon större inverkan på din underhållsskyldighet – i vart fall skulle den inte vara tredelad som 1/3 var. Men enligt din beskrivning så framstår överlag er ekonomiska situation som att du inte borde behöva bära ½ av det ekonomiska ansvaret, ditt ex och hennes man borde bära en större del av ansvaret. Därför är det värt att notera att storleken på ett underhållsbidrag kan omprövas i domstol efter sex år (FB 7 kap. 10 §). Det är en möjlighet som går att utforska, även om jag inledningsvis skulle rekommendera att först tala med ditt ex och eventuellt boka ett möte med en jurist.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?