Är straffvarning synligt i belastningsregistret?

2021-01-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej När jag var 16 år fick jag en straffvarning för ringa stöld. Jag är nu intresserad av att genomföra militär grundutbildning. Jag frågade därför försvarsmaktens kontaktcenter om man kan bli godkänd på mönstringen trots att man har fått en straffvarning och finns med i polisens belastningsregister i 3 år. Som svar fick jag att en straffvarning är ingenting som syns/sparas i belastningsregistret. Vad kan försvarsmakten se i belastningsregistret när man har fått en straffvarning om ringa stöld? Och är det något som kommer att påverka sin mönstring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta framgår av Lag (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. En dom rörande ringa misshandel kommer därmed att vara synlig i belastningsregistret.

Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig.

I den 11 punkten i 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår det att åklagares beslut att inte åtala för brott (dvs straffvarning) gallras tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

En straffvarning syns alltså i belastningsregistret i tre år.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1531)
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva

Alla besvarade frågor (93078)