Är stöld grund för avsked?

FRÅGA
Hej!Jag har blivit avskedad av mitt jobb pågrund av att jag tagit drickor med mig hem från arbetsplatsen.Alltså, på min arbetsplats finns det kylskåp där drickor finns, och vi får ta och dricka från dessa.Det jag gjorde var att även ta med mig drickor hem för att dricka hemma.Detta har min arbetsgivare sett via kamerorna, och kallade in mig för att avskeda mig.Jag har jobbat för detta företag i ca 10år. Jag fick ingen varning eller uppsägning, utan blev avskedad med omedelbar verkan.Jag vet inte var jag ska vända mig för hjälp och råd. Jag är en idiot som varken är medlem i något fack eller akassa.Jag är också en idiot för att jag vet att det jag gjorde va helt och hållet fel! Jag skämms för det!Men jag vill bara veta om arbetsgivaren gjorde rätt i att avskeda mig? Eller skulle jag istället ha fått en varning eller åtminstånde blivit uppsagd med en uppsägningstid?Vore jätte snällt av er ifall ni kunde svara på denna fråga. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din arbetsgivare har avskedat sig. Avsked regleras i 18 § LAS och får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det rör sig om sådana grova saker man inte rimligen ska behöva tåla i något rättsförhållande. Vid ett avsked avslutas anställningen omedelbart och arbetstagaren har ingen rätt till uppsägningstid.

Arbetsdomstolen har i ett flertal fall uttalat att brottsliga handlingar såsom stöld oftast utgör grund för avsked. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att först varna arbetstagaren och påtala hens felaktiga beteende. Anledningen till detta är just att stöld ses som ett mycket grovt kontraktsbrott. Det spelar ingen roll vad det är man har stulit utan även saker till mycket lågt värde har i Arbetsdomstolens praxis utgjort grund för avsked. Detta eftersom man grovt missbrukar det förtroende och den tillit som ens avtalspart, arbetsgivaren, har för en.

Att du arbetat på arbetsplatsen i tio år är ingenting som kommer utfalla i din fördel, snarare tvärtom. Det ses som värre om man arbetat för arbetsgivaren en längre tid än om man är nyanställd. Även detta framgår av praxis från Arbetsdomstolen.

Ett avskedande får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, den s.k. tvåmånadersregeln (se 18 § andra stycket LAS). Som arbetsgivare måste man alltså agera någorlunda skyndsamt för att få avskeda en anställd. Här verkar emellertid den arbetsgivare ha givit dig beskedet om avsked inom två månader.

Sammanfattningsvis tyder således det mesta på att din arbetsgivare hade fog för att avskeda dig. Något helt säkert svar kan jag dock inte ge då det kan finnas omständigheter i det enskilda fallet som hade föranlett att Arbetsdomstolen hade gjort en annan bedömning.

Om du vill boka tid för att få hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du göra det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84485)