Är spridning av bild på min medicin olaga integritetsintrång?

FRÅGA
En för mig helt obekant person la i en facebookgrupp ut bild på mina personuppgifter hörande till en receptbelagd medicin jag är förskriven. Bilderna, två till antalet, var inzoomade med fokus på etiketten med mitt namn och personnummer, samt namnet på medicinen. Denna medicinförpackning hade personen hittat i anslutning till en återvinningsstation, och ville uppenbarligen genom public shaming visa att jag var ansvarig för att denna pappkartong inte låg i återvinningscontainern, utan bredvid på marken. I facebookinlägget skrev dessutom personen ut mitt för- och efternamn, och att just jag borde åka och ta rätt på en hel hög med sopor (som andra människor lämnat utanför de fulla containrarna). Jag är som sagt helt obekant med denna person men vet nu genom efterforskningar vem det är. Till sakens känsliga natur hör att min medicin är s.k antidepressivt behandlande, vilket alla som sett inlägget genom enkel sökning på internet kunnat ta reda på. Efter påtryckning hos administratören för facebookgruppen togs inlägget bort men då var ju redan skadan skedd, som jag ser det. Är detta ett fall av olaga integritetskränkning, och finns det någon möjlighet att ställa denna person till svars för det i så fall? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan möjligtvis utgöra en situation av olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6c § punkt 2 Brottsbalken.

Enligt paragrafen gör den som sprider bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd intrång i annans privatliv. Personen i fråga döms till olaga integritetsintrång om uppgiften är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarligt döms personen dock inte för brottet.

Jag ska nu i det följande gå igenom de förutsättningar som krävs för att personen i fråga ska bli dömd för olaga integritetsintrång.

1) Måste vara fråga om en spridning
För det första måste det vara fråga om en spridning, där bilden eller uppgifterna blir tillgängliga för flera personer. I ditt fall är bilden upplagd på Facebook, vilket innebär att kravet är uppfyllt.

2) Det ska vara intrång i annans privatliv

För att det ska vara intrång i annans privatlivs krävs det att spridningen har skett mot din vilja eller utan ditt samtycke. Det måste även vara fråga om privata uppgifter. Exempel på detta kan vara om uppgifter om någons medicinering eller sjukdom (dvs en uppgift om ditt hälsotillstånd)
I ditt fall är även detta kravet uppfyllt eftersom det handlar om uppgifter angående din medicinering.

3) Spridningen måste vara ägnad att medföra allvarlig skada

Spridningen måste dessutom vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Med ägnad avses att bilden måste ha varit upplagd i syfte att medföra allvarlig skada. Den skada som avses i paragrafen är skada på privatliv och den personliga integriteten.

Att det måste vara allvarlig skada betyder att det måste leda till psykiskt lidande, eller andra negativa konsekvenser. Det finns dock inget krav på att en faktiskt skada verkligen uppkommit, så länge spridningen typiskt sett skulle kunna medföra allvarlig skada.

4) Spridningen får inte vara försvarlig

Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarliga utgör inte spridningen av bilden olaga integritetsintrång. Här får en prövning göras utifrån en helhetsbedömning av alla omständigheter i fallet. Att personen ville att du skulle plocka upp sopor efter dig, torde enligt min mening, förmodligen inte utgöra att spridningen på din medicinering var försvarligt.

Om alla förutsättningar är uppfyllda så utgör det alltså olaga integritetsintrång i ditt fall, och det finns alltså möjlighet att ställa personen till svars.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (776)
2019-06-24 Kan ett SMS klassas som olaga hot?
2019-06-22 Går det att lägga ner polisanmälan om grov kvinnofridskränkning?
2019-06-21 Vad är det för skillnad mellan brukande av falsk urkund och olovlig identitetsanvändning?
2019-06-19 Får vi filma ett privat evenemang och streama live?

Alla besvarade frågor (70287)