Är sjukdom saklig grund för uppsägning?

Hej! En uppsägning efter 6 månaders sjukskrivning där man hävdar personliga skäl utan någon varning om misskötsamhet kan den verkligen vara giltig där arbetsgivaren hävdar att de gjort det som de ska göra utan arbetsträning och omplacering fast detta önskats av arbetstagaren?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller för uppsägning?

En uppsägning måste vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Det innebär att det måste finnas arbetsbrist på arbetsplatsen eller bero på personliga skäl. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder en annan tjänst inom företaget det vill säga att omplacera (7 § andra stycket LAS).

Vad innebär omplaceringsskyldigheten?

Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter till vilka arbetstagaren kan omplaceras. Arbetstagaren har inte rätt till en omplacering som leder till att någon annan måste sägas upp. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att skapa någon ny tjänst.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Sjukdom är oftast inte saklig grund för uppsägning. Istället ska arbetsgivaren försöka hjälpa en sjuk arbetstagare. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren först måste rehabilitera en sjuk arbetstagare. I rehabiliteringsansvaret ingår också att underlätta för arbetstagaren att komma tillbaka till jobbet. När denne har fullgjort sitt ansvar men det visar sig att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga som gör att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning ske.

Sammanfattning och slutsats

Av din fråga framgår det att du inte har fått någon arbetsträning vilket jag tolkar det som att du inte har erbjudits någon rehabilitering av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera en sjuk arbetstagare och om inte detta sker finns det inte någon saklig grund för uppsägning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”