Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om uppsägning pga sjukdom, dvs så kallade personliga skäl. Jag har under fem års tid för det mesta varit deltidssjukskriven. I perioder pga graviditetsrelaterade besvär men också utmattning som beror på kronisk värk, som jag nu huvudsakligen är sjukskriven för (på 50%). Eftersom jag har ett administrativt jobb kan jag utföra alla mina arbetsuppgifter men har såklart mycket sjukfrånvaro. Är det en saklig grund för uppsägning av personliga skäl?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om anställningsskydd och uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller vid uppsägning?

En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller av arbetsbrist. Det måste även föreligga saklig grund (7 § LAS).

Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
Huvudregeln är att sjukdom och sjukskrivning inte är saklig grund för uppsägning. Saklig grund föreligger inte om man kan anse det vara skäligt att arbetsgivaren först försökt omplaceras arbetstagaren (7 § 2 st. LAS). Utöver omplaceringsskyldighet är arbetsgivaren skyldig att se till att en sjuk arbetstagare blir rehabiliterad (3 kap. 2a § arbetsmiljölagen.). Skyldigheten innefattar att vidta åtgärder tills det att möjligheterna till rehabilitering är uttömda eller inte längre motiverade. Arbetsgivaren måste även anpassa ditt arbete så att du har möjlighet att utföra det trots eventuell nedsättning.

Sammanfattningsvis har arbetstagaren ett väldigt starkt skydd mot uppsägning på grund av sjukdom. Enligt fast praxis utgör det förhållandet att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom inte saklig grund för uppsägning om inte arbetsförmågan är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

Sammanfattning och råd

Som huvudregel utgör sjukdom inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivare är skyldig att dels undersöka möjlighet till omplacering, dels rehabilitering. I ditt fall kanske främst rehabilitering är aktuellt, eftersom arbetsuppgifterna fungerar. Det framgår inte om du blivit uppsagd på grund av sjukdom men om så är fallet eller om du inte fått den hjälp som din arbetsgivare är skyldig att bistå med, rekommenderar jag främst att du vänder dig till eventuellt fackförbund om du är medlem. Om du inte är medlem i ett fackförbund och du upplever att du blivit felaktigt uppsagd kan det vara bra att kontakta en jurist. Här kan du boka en tid med en av våra jurister!

Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82723)