FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet28/04/2022

Är säljaren ovillkorligen skyldig att sälja bilen för det pris som står i anbudet?

Hej! En person råkade i sitt anbud skriva att hon ville ha 10 000 kr för sin Volvo V50, årsmodell 2016. Egentligen hade hon för avsikt att skriva 100 000 kr. Är hon skyldig att sälja bilen för 10 000 kr? Vad gäller? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en bilsäljare haft för avsikt att skriva 100 000 kr i sitt anbud, men har i stället (troligen av misstag) skrivit 10 000 kr i anbudet. Du undrar nu om säljaren är skyldig att sälja bilen till dig för 10 000 kr. Jag kommer att använda mig av reglerna i avtalslagen (AvtL) när jag besvarar din fråga.

Huvudregeln är att avtal ska hållas
Inom avtalsrätten gäller den allmänna rättsgrundsatsen om att "avtal ska hållas". Om två parter har ingått ett avtal så är utgångspunkten att avtalet gäller. Principen om att avtal ska hållas är stark och betyder att avtal inte kan sägas upp hur som helst. Om du accepterar anbudet på 10 000 kr blir alltså avtalet som utgångspunkt bindande för er båda.

Ett avtal kan ogiltigförklaras
Det finns dock flera möjligheter att ogiltigförklara ett avtal som har ingåtts på felaktiga grunder. Dessa ogiltighetsregler finns i lagens 3 kap.

När någon skriver en viljeförklaring, till exempel ett anbud så kan det inträffa att man skriver fel som beror på rena misstag. Till dessa misstag ryms bland annat felskrivningar när man avger ett anbud, och klart inom gränsen ligger tangentfelslag och omkastning av siffror. I ditt fall verkar det röra sig om en felskrivning eftersom säljaren av misstag har råkat skriva fel totalsumma i anbudet. Av din fråga framgår att anbudet står 10 000 kr i stället för 100 000 kr (en typ av fel som lätt förbises även vid en genomläsning), vilket innebär att siffrorna har omkastats i hennes säljanbud.

När ett avtal pga. ett misstag har fått ett annat innehåll än det man avsett föreligger ett förklaringsmisstag (3 kap. 32 § första stycket AvtL). Det kan även uttryckas med att säljarens vilja och lämnade viljeförklaring inte stämmer överens. Huvudregeln är att den som har skrivit fel får stå sitt kast, dvs. man blir bunden av sin viljeförklaring trots att man skrivit fel. Löftesprincipen om att avtal ska hållas gäller nämligen även vid dessa situationer. I en sådan situation kan det bli mycket svårt för säljaren att uppfylla sin del av avtalet och avtalet kan dessutom bli mycket ofördelaktigt för henne.

Men om den som viljeförklaringen är riktad till (alltså du) inser eller borde ha insett att det är ett fel som blivit begånget blir dock bedömningen annorlunda. Jag behandlar denna situation under rubriken nedan.

Är säljaren bunden av felskrivningen?  

För att avtalet ska anses ogiltigt krävs det att du är i ond tro. Detta innebär att du antingen måste ha förstått eller borde ha förstått att det rörde sig om en felskrivning från säljarens sida. Ond tro föreligger alltså inte bara vid faktisk insikt, utan även vid borde-insikt. Även om jag inte har bra koll på bilar så verkar 10 000 kr vara ett orimligt lågt pris och det är heller inte helt orimligt att säljaren har missat en nolla i sitt anbud. Säljaren kan alltså hävda att du var i ond tro och att avtalet på den grunden inte ska gälla.

Om du däremot hade varit i god tro dvs. om du inte förstod eller inte kunde ha förstått att det rörde sig om en felskrivning så blir bedömningen annorlunda. I en sådan situation är säljaren bunden av felskrivningen och avtalet är därmed giltigt. Om det till exempel rör sig om en så pass liten skillnad i pris hade säljaren troligen inte nått framgång med att hävda att du insett eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning. I ditt fall pekar dock omständigheterna på att avtalet kommer att ogiltigförklaras. Rättsföljden av din onda tro om misstaget är alltså att anbudet inte blir bindande i enlighet med dess felaktiga innehåll.

Sammanfattning

Ett förklaringsmisstag har högst troligen skett av säljaren i ditt fall. Ett förklaringsmisstag är befriande för säljaren endast om du begriper eller bör begripa att det rör sig om ett misstag från säljarens sida. Eftersom du skriver i din fråga att säljarens avsikt var att skriva 100 000 kr i anbudet så är du i ond tro och kraven för att undgå bundenhet till följd av ett förklaringsmisstag är uppfyllda. För att svara på din fråga är säljaren alltså inte skyldig att sälja bilen för 10 000 kr till dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare