Är rökning av vattenpipa tillåten i lokal för slutet sällskap?

2019-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejVad innebär detta i sin helhet med rökförbudet?, Vad jag förstått så gäller det allmänna platser, uteserveringar samt restauranger. Det får inte finnas någon kombination alls.I vårt exempel har vi ett café som endast är ett fik som erbjuder vattenpipor. Detta erbjuds endast till medlemmar, där dessa kan komma dit och socialisera sig, se på tv (sport vanligast), spela spel såsom kortlek. Därutöver används lokalen till mindre fester. Vi driver ingen restaurangverksamhet, ingen mat är tillgänglig alls. Vi säljer läsk och snacks, endast.Hur ska vi tänka nu när förbudet är på ingång?Uppskattar om ni kan vara väldigt tydliga i frågan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga handlar om den nya lagen om tobak och liknande produkter som träder i kraft 1-7-2019.

Rökfria miljöer
I den nya lagens kapitel 6 regleras det så kallade rökförbudet. Rökförbudet omfattar flera olika miljöer men det som blir aktuellt i ditt fall är regleringen om förbud mot rökning i restaurang och serveringsställen (6 kap 2 § 5 p.) Med serveringsställe räknas även kafeer och alltså omfattas din verksamhet av rökförbudet. Upphettning av tobak och även andra former av rökning av örtprodukter är förbjudna. Det innebär att all form av vattenpipa omfattas av lagen oavsett om den innehåller tobak eller ej (6 kap 1 §). Det faktum att lokalen används för privata medlemmar utgör inte heller någon skillnad utan rökning är fortfarande förbjudet.

Undantag från rökförbudet
Rökning får tillåtas på serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rökrum är alltså fortfarande tillåtna under vissa förutsättning. Rökrummen får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rökrummen ska vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum (6 kap 6 §).

Det finns även en möjlighet att tillåta rökning i lokalerna om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt (6 kap 7 §). Sådana skäl kan vara att lokalen har stora, öppna utrymmen med god ventilation.

Sammanfattningsvis
Min bedömning är att du inte kommer att kunna erbjuda rökning av vattenpipa till medlemmarna i någon form. Det finns en möjlighet i det sista undantaget jag nämnde om lokalerna skulle vara utformade så att rökning kan tillåtas. Du kan läsa mer om den nya lagen på folkhälsomyndighetens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej igen, Gäller samma om det endast är en förening till för sina medlemmar endast? Räknas vi som ett serveringsställe om vi har kaffe/läsk/chips och choklad till medlemmarna. De kan mer klassas som en fritidslokal, fast endast till medlemmar. Det upplevs lite otydligt när de skriver serveringsställe, vad klassas som ett serveringsställe? Hela vår verksamhet består av vattenpipor, inget annat. Är vi fortfarande ett serveringsställe? Tack på förhand
2019-02-28 13:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (975)
2019-07-17 Kan man få lämna blodprov istället för urinprov som drogkontroll på anstalt?
2019-07-16 Kan jag köpa kniv från annat land?
2019-07-12 Vilka länder har Sverige ingått utlämningsavtal med?
2019-07-12 Krävs det spridningstillstånd för filmer eller bilder tagna med vanlig kamera?

Alla besvarade frågor (71115)