FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis22/04/2021

Är poliser skyldiga att uppge sina namn?

Om jag frågar en polis om dennes namn, då jag upplever honom eller henne hotfull eller på annat sätt kränker min integritet, är de då skyldiga att uppge sitt namn till mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Polisförordningen

Enligt 11 § i polisförordningen så ska en polis som är under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl ger anledning till något annat (se 11 § polisförordningen). Det finns dock inte någon reglerad skyldighet för en polisman att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det.

Däremot stadgas i 10 § polisförordningen att polisen ''ska i uppträde med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, vissa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende'' (se 10 § polisförordningen). Denna värdegrund bör ge stöd för att en polisman i normalfallet bör visa upp sin polislegitimation om någon ber om det.

Uttalande från Justitieombudsmannen

JO har i ett äldre beslut med diarienummer 2030-1977 uttalat att vid frågan av en polismans namn, med anledning av en kommande anmälan över åtgärd som polisen vidtagit, bör polismannen ifråga så långt det är möjligt tillmötesgå en önskan om att erhålla polismannens namn.

Detta innebär med andra ord att om du eventuellt vill göra en anmälan i anledning av att du upplevt polisen hotfull eller att polismannen på annat sätt kränkt din identitet vid en åtgärd som de vidtagit, så är dem skyldiga att uppge sina namn till dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”