FrågaÖVRIGTÖvrigt16/11/2022

Är personnummer offentliga?

Är personnummer offentliga? Varför finns det många sätt att hitta personnummer på folk utan deras medgivande? Varför blockeras inte bedragare från att få tag på personnummer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om personnummer är offentliga, varför man kan ta reda på folks personnummer, samt varför man inte blockerar bedragare från att få tag på personnummer. Din fråga aktualiserar bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Offentlighetsprincipen

I Sverige råder offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En allmän handling förvaras hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Huvudregeln är att myndigheter är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar vid begäran, om det inte är sekretessbelagd (2 kap. 15 TF). Personnummer är allmänna handlingar, och därför får de alltså som huvudregel lämnas ut. De är alltså offentliga uppgifter, och det är därför man kan ta reda på folks personnummer och därför bedragare inte blockeras från att få tag på personnummer. 

Utgivningsbevis
Vanligtvis får dock personuppgifter inte publiceras på nätet hur som helst (GDPR). Undantag är hemsidor som har tilldelats utgivningsbevis av myndigheter. Dessa sidor får således publicera personnummer (5 kap. 1 § YGL).

Lagförslag om ändring på detta

Värt att nämna är att det nyligen har funnits ett lagförslag uppe i Riksdagen gällande att utesluta personnummer från att klassificeras som allmänna handlingar. Detta på grund av det nya digitala samhället och den ökade risken för ID-kapning som medföljer, precis som du nämner. Du kan läsa om motionen här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”