Är pengar skyddade på annans konto vid utmätning?

FRÅGA
HejsanHar en fråga angående kronofogdeMina svärföräldrar fick en summa pengar av min sambos morfar och hennes svärföräldrar är hos kronofogden. Frågan är kan dom pengarna vara på mitt sambos konto utan några problem?Tack på förhand. MVH Andreas.b
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att dina svärföräldrar fått ett föreläggande om betalning och riskerar utmätning.

Det är den statliga myndigheten Kronofogden som fastställer skulder genom betalningsförelägganden samt driver in skulder (1 kap. 3 § UB). Det finns flera författningar som reglerar Kronofogdens arbete däribland utsökningsbalken (UB) som bland annat reglerar verkställighet av betalningsskyldighet.

Kronofogden gör en utredning för att se om det finns tillgångar
Den som har skulder kallas för gäldenär i fall då det rör en fordran mot honom (1 kap. 7 § UB). Kronofogden inleder alltid med att göra en utredning för att se ifall gäldenären har tillgångar att betala skulden. Utredningen kan göras genom att Kronofogden frågar personer, myndigheter och företag om vilka tillgångar som de vet finns. Kronofogden kan också komma hem till gäldenärens bostad vid en så kallad förrättning. Finns tillgångar kan Kronofogden utmäta dessa t.ex. genom försäljning av ägodelar eller löneutmätning.

Egendom som utmäts måste tillhöra gäldenären
För att Kronofogden ska kunna utmäta egendom måste den tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Om egendomen finns någon annanstans än i gäldenärens bostad är det Kronofogden som ska kunna bevisa att den tillhör gäldenären för att egendomen ska gå att utmäta. Vidare får egendomen inte ha ett förbehåll t.ex. genom testamente eller gåvobrev där gäldenären förbjuds att sälja egendomen - i det fallet får inte Kronofogden heller utmäta den.

Föreligger sannolika skäl att egendom tillhör gäldenären får egendomen också utmätas (4 kap. 22 § UB). När det har beslutats om utmätning, får inte gäldenären till skada överlåta egendom (4 kap. 29 § UB).

Gäldenär är skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångar
Den som är föremål för utmätning är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Gäldenären kan också åläggas att på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han lämnat. Vidare är en tredje man som i detta fall är din sambo skyldig att uppge huruvida gäldenären har egendom hos honom/henne som kan vara av betydelse för bedömningen ifall det finns utmätningsbar egendom.

Oredlighet mot borgenärer
Värt att nämna är också att det finns ett brott som kallas för oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § BrB) där den som, när han är på obestånd eller påtaglig fara föreligger för att han ska komma på obestånd, genom gåva eller någon annan liknande åtgärd gör sig av med egendom av betydande värde kan dömas. Obestånd betyder att någon inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Hur du går vidare med din fråga
Mot bakgrund av det lilla jag vet är det svårt att ge ett tydligt svar på din fråga. Avgörande blir när din sambo fick pengarna till sitt konto, innan eller efter dina svärföräldrar var på obestånd? Om dina svärföräldrar var på obestånd eller att en påtaglig fara för detta förelåg kan de ha begått ett brott genom att överföra pengarna till din sambo. Kommer pengarna istället direkt ifrån morfadern blir situationen en annan.

Tveka inte att höra av dig igen om något är oklart eller ifall du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?