Är "olovlig sjukfrånvaro" att likställa med uppsägning?

FRÅGA
Jag har en tvist med min arbetsgivare. Jag fick sjukskrivning och min arbetsgivare hävdar att jag är frisk och eftersom jag inte kom till jobbet betyder det att jag avslutade anställningsavtalet och att jag inte har rätt till ersättning för den arbetade tiden tills jag började sjukfrånvaro och för de första 14 dagarna av sjukdomen.Försäkringsbolaget godkände mina två sjukskrivningar och arbetsgivaren fortfarande inte vill betala mig pengarna . Vad kan jag göra och hur.??? i anställningsavtalet är poängen: "uppsägningen sker ENDAST skriftligt".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du sjukskrivit dig medan din arbetsgivare hävdar att du varit frisk och att din frånvaro därför innebär att du avslutat anställningsavtalet. I ditt fall vet jag inte vad som hänt mer än så, om du lämnat in ev. sjukintyg på arbetsgivarens begäran.

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. Om du fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. I normalfallet behöver arbetsgivaren betala sjuklön från och med den dag 8 endast om arbetstagaren styrker sin nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg. I vanliga fall behöver du som anställd även lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. I Corona-tider har reglerna tillfälligt ändrats, innebärande att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna. Försäkringskassan har därutöver beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

I ditt fall vet jag inte riktigt vad som hänt, om du krävts på läkarintyg och om detta utspelat sig före eller efter den 13 mars. Underlåtenhet att lämna in läkarintyg innebär inte per automatik att du avslutat din anställning, däremot kan sådan underlåtenhet innebära att du inte har rätt till ersättning från arbetsgivaren. Om din frånvaro är att betrakta som olovlig kan den under vissa omständigheter utgöra saklig grund för uppsägning. Om det gäller upprepad korttidsfrånvaro krävs att arbetstagaren tydligt fått klart för sig att anställningen kan vara i fara om den inte lämnar in läkarintyg. Det går inte att generellt ange hur många gånger arbetstagaren måste ha varit frånvarande utan intyg för att det ska finnas saklig grund för uppsägning.

Min rekommendation är att om du är medlem i facket bör du kontakta det för hjälp. Är du inte medlem i facket kan du driva ärendet själv. Att du varit frånvarande och, enligt dig, sjuk, innebär inte per automatik att du frånträtt anställningen så att det är att likställa med en uppsägning. Jag rekommenderar dig därför att återgå till ditt arbete. Om din arbetsgivare vägrar att låta dig arbeta kan det jämställas med att du blivit uppsagd eller avskedad. Om du redan fått ett beslut om uppsägning av arbetsgivaren bör du bestrida uppsägningen.

Tyvärr saknar din fråga närmre information för att ge mer ledning än ovanstående. Som sagt; min första rekommendation är att du kontaktar facket om du är medlem. I annat fall att du anlitar en jurist som går igenom med dig vad som hänt och som företräder dig mot din arbetsgivare. För ändamålet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1708)
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist

Alla besvarade frågor (89541)