Är olovlig avlyssning okej om det är för att tipsa polisen?

Hej,

Om man hör en diskussion på en offentlig plats, säg en tunnelbana, där de samtalande diskuterar planer att utföra kriminella handlingar - vore det lagligt att spela in denna konversation (ljud) för att t.ex. tipsa polisen? Även om man själv alltså inte deltar i samtalet. Eller räknas det som olovlig övervakning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Relevant lagbestämmelse:

Att spela in eller avlyssna någons samtal, regleras i Brottsbalken (BrB). Huvudregeln är att det är olagligt att med ett tekniskt hjälpmedel olovligen avlyssna eller spela in ett samtal en själv inte är delaktig i eller som de man lyssnar av inte är medvetna om spelas in. Notera att kraven för ett uppfyllt brott är:

(1) Man ska använda ett tekniskt hjälpmedel, (2) avlyssningen eller inspelningen ska ske olovligen, (3) det ska gälla enskilda sammankomster, (4) avlyssningen eller upptagningen måste ha skett i hemlighet, vilket förutsätter att det sker dolt för den avlyssnade eller att denne är totalt omedveten om att den tekniska anordningen är i funktion.

Det innebär alltså att så fort någon som kan sägas ha rätt att förfoga över det avlyssnade, har gett sitt samtycke till avlyssningen är gärningen lovlig. Det går alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Straffet för olovlig avlyssning är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 a § BrB).

Att ta del av en inspelning:

Däremot omfattas inte den som får ta del av inspelningen i efterhand av straffbestämmelsen, exempelvis ifall du skulle spela upp detta för en tredje part. Men den som har gjort upptagningen, riskerar att åtalas för brott. I paragrafen föreskrivs straff för hemlig avlyssning med hjälp av tekniska hjälpmedel eller upptagning av tal i enrum, samtal mellan enskilda eller vid enskilda sammankomster i vissa fall. Syftet är att skydda mot sådan hemlig avlyssning som sker på teknisk väg och som avser mera privata förhållanden, exempelvis ett sådant privat samtal du menar.

Vad gäller ifall en lämnar över inspelningen till polisen?

Den som har spelat in kan fritt använda inspelningen som bevismaterial vid en brottsutredning genom att överlämna inspelningen till polisen. Har personen som spelat in inte deltagit i dialogen riskerar denne att själv bli åtalad för brott.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga!

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo